دکتر نادر نقشینه

دکتر نادر نقشینه دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

دکتر نادر نقشینه

Dr. Nader Naghshine

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
2 بررسی قابلیت بهکارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخصهای ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
3 ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعۀ فرهنگ مطالعۀ مخاطبان کودک و نوجوان آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
4 Designing a Model Based on Cumulative Citation to Identify and Analyze Scientific Changes in the Field of Data Quality (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 24
6 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
7 تحلیل رابطه همبستگی شاخص های ResearchGate با رتبه تایمز دانشگاهی در حوزه علوم رایانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 1
8 تحلیلی بر وضعیت پروانه های ثبت اختراع ایرانی در اداره های چهار گانه ثبت اختراع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 4
9 ترسیم نقشه هم استنادی نویسندگان برجسته حوزه بازیابی تصویر (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
10 ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه Web of Science (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 4، شماره: 2
11 تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت‎های کتابخانه‎های تخصصی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 1
12 جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه ها: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
13 مدیریت داراییها و بدهیهای بانکی به کمک برنامه ریزی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 14
14 مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
15 مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
16 مرور و بررسی پژوهش های حوزه بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
17 مروری بر مهم ترین پایگاه ها و ابزارهای جست وجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه های ثبت اختراع (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 11، شماره: 1
18 معیارهای ارزیابی و تولید کتاب های گویا از دیدگاه تولیدکنندگان: تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 2
19 موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
20 نگاهی بر دسترسی به اطلاعات از دید ذی‌نفعان مدیریت سوانح طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
21 نگاهی کلی به مهم ترین پایگاه های اطلاعاتی دربردارنده پروانه های ثبت اختراع (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مناسب ترین مدل پیشنهادی رایانش ابری برای مدیریت ذخیره سازی و بازیابی داده ها در سازمان هواشناسی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
2 ارایه زیرساخت نرم افزاری جهت توسعه سیستم آرشیو ملی ایران به عنوان یک سامانه تعامل اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
3 بررسی نقش کیو آر کد در ارتقاء بازیابی اطلاعات در کتابخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
4 تأثیر هوش معنوی و مؤلفه های آن بر رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 تأثیر هوش معنوی و مؤلفههای آن بر اخلاق حرفه ای کتابداران کتابخانههای دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 طراحی مبتنی بر تیوری چارچوب بازی وارشده آموزش سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
7 طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: مطالعه موردی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
8 گزینش داده پژوهشی: از ذخیره تا کشف داده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
9 مطالعه رفتار اطلاعاتی مصرف کننده با استفاده از نظریه علوم اعصاب شناختی با استفاده از بنیان های علم اطلاعات و دانش اخلاق زیستی در بازاریابی عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
10 معماری اطلاعات در راستای بازیابی اطلاعات تعاملی در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی چین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات