دکتر معین طاهری

دکتر معین طاهری

دکتر معین طاهری

Dr. Moin Taheri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج تجربی مدول الاستیسیته ی بافت سرطانی معده با استفاده از مدل های مکانیک تماس توسعه یافته ی استوانه ای (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 13، شماره: 4
2 استخراج نیرو و زمان بحرانی فرآیند جابه جایی سه بعدی بافت سرطانی روده با مدل های مختلف اصطکاکی پرسون (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 6
3 استفاده از مدل های تماس کروی در مدل سازی منیپولیشن سه بعدی نانوذرات طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت محاسبه ی نیرو و زمان بحرانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
4 امکان سنجی استفاده از روش تست نشت شار مغناطیسی در تشخیص عیوب پوشش خطوط تغذیه وتوزیع انتقال گاز (دریافت مقاله) مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر نیرو و زمان بحرانی نانومنیپولیشن سه‌بعدی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 2
6 بررسی پارامترهای محیطی و ابعادی بر روی نیرو و زمان بحرانی فرآیند منیپولیشن نانوذرات با استفاده از تئوری مکانیک تماس دی‌اِم‌تی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 9
7 بررسی تاثیر پارامترهای ورودی مدل اصطکاکی اچ کا بر نیرو و زمان بحرانی در جابه جایی نانوذره طلا (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 35، شماره: 4
8 بررسی تجربی اثر پارامترهای لیزر بر روی استحکام و قطر سطح دکمه جوش نقطه ای لیزری فولاد زنگ نزن۳۱۶ (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 5
9 بررسی فاز دوم جابه جایی سه بعدی نانوذره ی طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و در سطوح زبر و صاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 3
10 بررسی مدل های اصطکاکی جدید در منیپولیشن دوبعدی بافت سرطانی معده (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 35، شماره: 2
11 بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی نیروی محوری، گشتاور برشی و زبری سطح قطعات متالورژی پودر بازیابی از براده‌ها و تف‌جوشی شده با استفاده از طراحی آزمایش‌ها همگام با آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 7
13 بررسی هندسه ها ی مختلف نانوذره ی طلا در جابه جایی فاز دوم منیپولیشن سه بعدی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 9، شماره: 8
14 تجزیه وتحلیل عملکرد در سیکلون های مربعی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل (دریافت مقاله) مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دوره: 2، شماره: 4
15 تحلیل حساسیت پارامترهای محیطی در جابه جایی مقیاس نانو در فضای سه بعدی با استفاده از مدل اصطکاکی ا چ کا (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 2
16 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر سرعت برشی و انحراف ابعادی ماشین کاری تخلیه الکتریکی با سیم (دریافت مقاله) مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دوره: 2، شماره: 3
17 تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT29 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در جهت کاربرد در نانومنیپولیشن (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 1
18 تغییر شکل نانوذرات طلا تحت تاثیر منیپولیشن سه بعدی و اثر زاویه ای برمبنای مکانیک تماس با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 5
19 فاز دوم جابه جایی نانوذره ی طلا مبتنی بر AFM در محیط های مختلف مایع (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 13، شماره: 1
20 مدل سازی دینامیکی منیپولیشن جهت ساخت تجهیزات میکرو/نانو با استفاده از مدل اصطکاکی لاگره (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 3، شماره: 2
21 مطالعه تئوری و تجربی مدول یانگ بافت سرطانی کبد به کمک تیرک های مستطیلی، وی-شکل و خنجری میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 13، شماره: 5
22 مطالعه تجربی تاثیر استفاده از پارچه های جاذب بر عملکرد آب‎ شیرین کن خورشیدی پلکانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
23 مطالعه منیپولیشن نانوذره دی ان ای با بهره گیری از میکروسکوپ نیروی اتمی برپایه ی روش المان محدود با استفاده از تئوری های مکانیک تماس (دریافت مقاله) مجله علمی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دوره: 1، شماره: 2
24 مطالعه ی تجربی فاز دوم نانوجابه جایی سه بعدی با استفاده از مدل های دقیق اصطکاکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 3
25 منیپولیشن بافت سلولی سینه باهدف محاسبه ی مدول یانگ، با استفاده از تئوری تماسی تاتارا و میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 35، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تاثیر ابعاد تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی در محاسبه ی نیروی بحرانی نانومنیپولیشن سه بعدی با استفاده از مدل اصطکاکی ا چ کا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
2 آنالیز حساسیت ابعاد استخر مذاب در طول فرآیند ذوب لیزری انتخابی پودر آلیاژ Ti6Al4V با استفاده از روش آماری سوبل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
3 آنالیز حساسیت پارامترهای فرآیند سوراخ کاری ارتوپدی با استفاده از ابزارهای پوشش دهی شده با نانوپوشش نیترید تیتانیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته
4 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر هندسه ی گرده ی جوش در فرآیند جوشکاری زیر پودری به روش آماری سوبل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 آنالیز حساسیت تاثیر پارامترهای موثر بر خطاهای حرارتی در ماشینهای کنترل عددی با روش سوبل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 آنالیز حساسیت قابلیت های ماشینکاری قطعات متالورژی پودر و تفجوشی شده با استفاده از روش آماری ای-فست (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 استخراج خواص سلول سرطانی معده T4a با استفاده از تیوری تماس توسعه یافته هرتز (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 استخراج معادلات دینامیک غیر خطی حاکم بر ربات دارای بازوی انعطاف پذیر و شبیه سازی حرکت آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
9 استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری جهت تعیین پارامترهای موثر بر تغییر شکل پلاستیک اکستروژن در کانالهای زاویه دار پیچشی صفحه ای (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر استحکام کششی کامپوزیت سطحی Al۷۰۷۵ در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
11 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر جریان نشتی مقره های توزیع برق به روش آنالیز حساسیت ای - فست (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
12 بررسی اثرگذاری پارامترهای مختلف فرآیند جوشکاری لیزر با استفاده ازروش آنالیز حساسیت آماری سوبل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
13 بررسی پارامترهای موثر بر سختی مرکز جوش نقطه ای در ورق های فولادی کم کربن برمبنای آنالیز حساسیت سوبل (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
14 بررسی پارامترهای موثر بر نیروی برشی و فرسایش ابزار در فرزکاری کامپوزیت آلومینیوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته
15 بررسی تاثیر پارامتر های ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی آلیاژ DIN ۱.۲۰۸۰ به روش آنالیز حساسیت سوبل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر پارامترهای محیطی مدل اصطکاکی لاگره بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی نانومنیپولیشن با استفاده از روش ای-فست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
17 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر گردهی جوش مقاومتی نقطه ای با روش آنالیز حساسیت سوبل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پرداخت کاری سایش مغناطیسی با روش آنالیز حساسیت ای فست (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
19 بررسی تاثیر پارامترهای ورودی بر ارتفاع، پهنا و عمق نفوذ گرده جوش در جوشکاری MIG با استفاده از روش آماری سوبل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
20 بررسی تاثیر فاصله سوزن پروب از انتهای کانتیلور بر رفتار دینامیکی منیپولیشن نانوذرات برپایهAFM (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر روی میزان توزیع پودر در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی سیمی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
22 بررسی حساسیت پارامترهای مختلف بر زبری سطح ماشین کاری جت آب ساینده به روش سوبل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
23 بررسی زبری سطح سوپر آلیاژ ۶۲۵ Inconel در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی سیمی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
24 بهینه سازی بلانک اولیه در فرآیند کشش عمیق با استفاده از روش عددی المان محدود در نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 بهینه سازی پارامترهای مکانیکی و متالورژیکی جوشکاری لیزر ان دی یاگ فولاد زنگ نزن آستنیتی به روش آماری سوبل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
26 بهینه سازی طراحی بلانک اولیه قطعات تحت کشش عمیق مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
27 تحلیل آنالیز حساسیت نرخ براده برداری در ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته
28 شبیه سازی منیپولیشن دو بعدی نانوذرات برپایه میکروسکوپ نیروی اتمی براساس مدل اصطکاک لاگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
29 طراحی بلانک اولیه ی قطعات با مقطع مستطیلی شکل به کمک کامپیوتر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
30 کاربرد پاکست در آموزش: رویکردی نوین در ارائه محتوای دروس (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
31 کاربرد رگرسیون و تحلیل شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی دمای رابط ابزار- براده در ماشین کاری با استفاده از تحلیل حساسیت آماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
32 مدل سازی فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی با استفاده از مدل تماسی جی کا آر و مدل اصطکاکی کولمب (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 مطالعه شدت جریان شکاف فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی سیمی سوپر آلیاژ اینکونل ۶۲۵ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
34 مطالعه ی اثر فاکتورهای ماشین کاری در فرآیند تراشکاری فولاد ۱۰۴۵AISI مبتنی بر آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
35 مطالعه ی اثرگذاری پارامترهای مختلف بر نرخ براده برداری پرداخت مگنتورئولوژیکال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته
36 نانومنیپولیشن سه بعدی نانولوله ها با استفاده از مدل اصطکاکی اچ کا و آنالیزحساسیت پارامترهای ابعادی با استفاده از روش آماری سوبل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید