دکتر مهدی حبیبی

دکتر مهدی حبیبی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مهدی حبیبی

Dr. Mehdi Habibi

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راه بردهای فنی در مکان یابی نقاط مناسب به منظور برداشت رسوبات رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی اقتصادی آب شکن های احداث شده بر روی زنجان رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 4
3 ارزیابی پنج روش برآورد رسوب در رودخانه جگین در استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی آزمایشگاهی عمق آب شستگی دماغه در مجموعه آب شکن های توری سنگی سرسپری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش پوشش گیاهی‎ ‎بر سرعت برشی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب در سرریز های جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
7 مطالعه ی آزمایشگاهی ارتعاشات و نیروهای وارد بر دریچه های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده ی تحتانی سدها(مطالعه ی موردی تخلیه کننده ی تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی آبشکن های احداث شده بر روی زنجان رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی فنی آبشکن های احداث شده برای حفاظت از اراضی سواحل زنجان رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل جریان سرریز جانبی مستطیلی شکل و انتقال رسوب در کانالهای با بستر متحرک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی آزمایشگاهی پدیده کاویتاسیون در تخلیه کننده تحتانی سدهاو راه کارهای کنترل آن (مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
5 بررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان درآبراهه های باشیب تند (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال بار بستر روی شیبهای تند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
7 بررسی آزمیشگاهی تأثیر زاویه آبگیری در کنترل رسوب ورودی به آبگیر در حالت وجود صفحات مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی اثر احداث پل بر ریخت شناسی رودخانه مطالعه موردی رودخانه کن، پل سه راهی دهکده المپیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی اثر احداث تراس مصنوعی و تنگ شدگی رودخانه ی کن بر پایداری سازه های رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه کن در جنوب پل رسالت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی پائین افتادگی رودخانه ی کن در اثر برداشت شن و ماسه در پائین دست خط آهن تهران - تبریز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بررسی جریان آزمایشگاهی اثر آرامش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی ضریب دبی در سرریزهای جانبی در پروژه های پخش سیلاب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی فرسایش رودخانه کن، درمحدوده پل سه راهی دهکده المپیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
15 بررسی مشکلات ساخت و بهره برداری کانالت ها در شبکه های آبیاری خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
16 بررسی مقایسه ای مدل های روندیابی جریان و رسوب در آبراهه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی مکانیزم های جداسازی رسوب در ورودی آبگیرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
18 بررسی موردی دقت کارآیی فرمولهای برآورد نرخ انتقال رسوب ساحلی (براساس اندازه گیریهای میدانی توسط تله های رسوبگیر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی وضعیت سیل گذری رودخانه ی کن در غرب تهران تحت تاثیر احداث پل،برداشت شن و ماسه و. تجاوز به حریم رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
20 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها (مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی ویژگی های رودخانه ها و مسیل ها در 10 استان کشور (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بهینه سازی ابعاد مقطع کانالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
23 پایدارسازی کناره رودخانه عبور از شهر با استفاده از عملیات بیولوژیک در جلوگیری از سیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
24 پیش بینی اقدامات مدیریت ریسک خسارات سیل در یک حوز ه در حال توسعه مالزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
25 روش آماده سازی و پایداری کناره رودخانه در محیط شهری با استفاده از عملیات بیولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
26 عنوان : بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم آستانه و صفحات مستغرق در کنترل رسوب آبگیرهای قائم (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 کاربرد روشهای محاسبه بار معلق در رودخانه های منتخب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش و رسوب
28 کاربرد صفحات مستغرق در پیشگیری از ورود رسوب به آبگیرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
29 مدیریت سیلاب و رواناب سطحی در کلان شهرهای ایران (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
30 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر روی تغییرات بستر در طول یک مدل پیچانرودی با بستر ماسه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 معرفی خطوط کلی برای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی عرصه رودخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
32 مقایسه تخمین بارمعلق به دوروش منحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی رودخانه چهل گزی استان کردستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
33 ملاحظات فنی - محیطی در مدیریت سیلاب ها و مسیل های شهری در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران