دکتر امیر سررشته داری

دکتر امیر سررشته داری مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر امیر سررشته داری

Dr. Amir Sarreshtehdari

مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات طرح های پخش سیلاب از دیدگاه خبرگان با کاربرد آزمون های ناپارامتریک آماری، مطالعه موردی: آبخوان آب باریک بم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر مخاطرات اقلیمی بر خشکیدگی جنگل های بلوط غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 4
3 اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت ذینفعان در طرح های آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان، منطقه مورد مطالعه: حوزه های آبخیز مشرف به شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
4 بارزسازی فرایند رسوب گذاری در سامانه های پخش سیلاب با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای LANDSAT، سنجنده های TM و ETM+ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
5 بارزسازی فرایند رسوب گذاری در سامانه های پخش سیلاب با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای LANDSAT، سنجنده های TM و ETM+ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
6 بررسی اثر شاخص خاک بر پتانسیل بیابان‌زایی مخروط‌افکنه‌ها با کاربرد روش AHP-VIKOR، مطالعه موردی: بخش جنوبی حوزه‏ آبخیز رودخانه‏ شور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص جریان پایه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی شاخص‌های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی با کاربرد روش AHP و آزمون‌های ناپارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
9 بررسی فراوانی پهنه های خشکیدگی درختی بلوط در واحدهای فیزیوگرافی و کاربری اراضی منطقه زاگرس میانی (استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 3
10 بررسی نقش عوامل ادافیکی در پتانسیل بیابان زایی با کاربرد روش بهینه سازی چندمعیاره و راه حل سازشی، مطالعه موردی: ارتفاعات حلقه دره، شهرستان اشتهارد، استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
11 بررسی ویژگی های خشکسالی استان های شمال غربی کشور با کاربرد نمایه دهک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
12 تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک، ایستگاه های پخش سیلاب، رسوب، حاصل خیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
13 شبیه سازی تاثیر مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش خاک حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 3
14 مقایسه مدل های مختلف تلفیق لایه های اطلاعاتی در مکان یابی مناطق مستعد برای احداث سطوح آبگیر باران با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیائی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اجرای طرح پخش سیلاب آب باریک بم بر روی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
2 امکان پذیزی جایگزینی نقشه های قابلیت اراضی به جای نقشه های خاکشناسی در مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 بررسی آماری هدر رفت ازت در اراضی جنگلی حوزه کسیلیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 بررسی فرسایش و رسوبزائی واحدهای سنگشناسی در زیر حوضه های تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
5 پایش و ردیابی رسوب در سامانههای پخش سیلاب با استفاده ازفنآوریهای نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
6 تاثیر تغییر استفاده از اراضی در تولید رسوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
7 تلفات پتاسیم در اراضی جنگلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران