دکتر امیرمسعود رحیمی

دکتر امیرمسعود رحیمی دانشیار دانشگاه زنجان

دکتر امیرمسعود رحیمی

Dr. Amirmasoud Rahimi

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی استفاده از انواع تقاطع های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه های شریانی برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی پارامترهای مؤثر در رعایت محدوده ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهری توسط رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
3 ارزیابی تاثیر دسترسی ها بر عملکرد و ایمنی راه های بین شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
5 ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 3
6 ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع های چراغدار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
7 ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع های چراغدار در احجام مختلف ترافیک گردش به چپ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 1
8 ارزیابی کارایی الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در حل مسایل بهینه سازی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
9 ارزیابی کیفی ویژگی ها و معیارهای مؤثر در خدمات حمل و نقل همگانی شهری از دیدگاه کاربران (مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 73
10 ارزیابی کیفیت سرویس سیستم اتوبوسرانی توسط استاندارد TCQSM (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 116
11 ارزیابی میزان تاثیر مانور واگرد بر کارایی تقاطع های چراغ دار براساس شرایط ترافیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 2، شماره: 2
12 Developing Genetic Algorithm to Solve Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی اثرات هماهنگ سازی زمانبندی تقاطع های چراغدار به روش عرض باند عبوری (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی تاثیر دوربین های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
15 بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
16 بهینه سازی الگوریتم کلونی مورچگان برای مساله توسعه یافته ای از مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی و محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 96
17 بهینه سازی تعداد و عرض درب های اتوبوس ها با استفاده از شبیه سازی جریان مسافر در شرایط شلوغی به منظور کاهش زمان توقف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
18 پیش بینی فوت در تصادفات جاده ای کشور و برآورد ارزش یک جان آماری در سال 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 74
19 تحلیل نقش انسان و تجهیزات ترافیکی در ایمنی میدان های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
20 تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای مؤثر بر تقاضای سفرهای مسافری هوایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
21 تعیین ظرفیت گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی جریان ترافیک (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 97
22 تعیین مسیر بهینه خطوط شبکه اتوبوسرانی با استفاده از ANP در محیط نرم افزار ArcGIS جهت بهبود شاخص های مدیریتی و افزایش بهره وری سیستم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
23 توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
24 شناسایی و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رفتار کاربران راه در مواجهه با علایم ترافیکی درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
25 عوامل تاثیرگذار در تبعیت از تابلوهای راهنمایی و رانندگی: مطالعه ی موردی تابلوهای سرعت مجاز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
26 کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 3
27 مدل تحلیل عاملی بری انتخاب عوامل موثربرتقاضای سفربااتوبوس های بین شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
28 مدل سازی پیش بینی تصادفات فوتی در تقاطع های چراغ دار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سیستم ترافیک شهری وبرون شهری ایران وبررسی راهکارهای مدیریت صحیح تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
2 اثرسنجی عوامل تأثیرگذار بر ادراک رانندگان نسبت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
3 ارائه الگوی تحلیل چند متغیری تقاضای سفرهای مسافری اتوبوس بین استانهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدلهای بررسی رفتار تغییر مسیر رانندگان در مواجهه با اطلاع رسانی لحظه ای تابلوهای پیام متغیر (VMS) در بزرگراه های شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه یک روش جدید حل مسئله ی مسیریابی وسیله نقلیه با کالای مرجوعی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از سیستم حمل و نقل در شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی اهمیت و عملکرد ویژگیها و معیارهای مؤثر در کیفیت خذمات حمل ونقل عمومیاتوبوس عادی و تندرو از دید کاربران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی بکارگیری سیستم اتومبیل اشتراکی در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
9 ارزیابی پارامترهای موثربرتصادفات ترافیکی در محدوده ایستگاه های اتوبوس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
10 ارزیابی تاثیر ارتفاع دید راننده در تعیین طول قوس قائم و ارائه رابطه مناسب برای طراحی قوس قائم در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی تاثیر پارک حاشیه ای وسایط نقلیه بر میزان تاخیر شبکه در محدوده تقاطع های چراغدار شهری مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
12 ارزیابی تأثیر ابزارهای کاهنده سرعت در کاهش حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در حل مسئله مسیر یابی وسیله نقلیه (مطالعه موردی: الگوریتم بهینه سازی تراکم ذرات) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
14 ارزیابی عوامل مؤثر بر سهم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از بازار حمل و نقل فرآورده‌های سوختی کشور و اولویت‌بندی آن به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
15 ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای سفرهای مسافری در کریدور اصفهان - تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارزیابی فاکتورىای سو گانه ی؛ سن، جنسیت و وضعیت تأهل، در توجه نسبت به تابلو راهنمایی و رانندگی محل عبور عابر پیاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
17 ارزیابی کارایی الگوریتم های ژنتیکو تبرید شبیه سازی شده برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با کالای مرجوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی مانور واگرد در محل تقاطع چراغدار بر روی شبکه با استفاده از شبیه سازی خردنگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
19 ارزیابی میزان تاثیر نصب گاردریل برروی خصوصیات فیزیکی محور بابل - بندپی با توجه به تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
20 ارزیابی میزان تأثیر تجهیزات ایمنی راه در کاهش تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 ارزیابی نحوه درک علائم راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان در مسیرهای درون شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
22 ارزیابی و تحلیل تصادفات جاده ای کشور با محاسبه تابع احتمال روزهای اوج هفتگی مطالعه موردی: داده هایتصادفات جاده ای ا ز تاریخ 88/1/8 تا 88/5/16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
23 ارزیابی و تحلیل داد ههای حجم خروجی از نرم افزارSCATS در شبکه معابر درون شهری(مطالعه موردی: 3 تقاطع شهر قزوین) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 ارزیابی و تحلیل دادههای حجم خروجی از نرمافزار SCATS در شبکه معابر درونشهری مطالعه موردی: 3 تقاطع شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
25 استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسیریابی بهینه ی در حل مسئله طراحی شبکه حمل ونقل مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی داخل شهری زنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 امکان‌سنجی احداث ترمینال‌های چند مُده (منظوره) مسافری در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 امکانسنجی بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی جهت کاهش ساختار داده ها در مراحل ایجاد سفر و انتخاب مد از فرایند مدلسازی سفرهای حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
28 انواع مسیریابی وسیله نقلیه و کاربرد آن ها در دنیای واقعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
29 COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND MODERN ROUNDABOUTS USING SIDRA (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 برآورد الگوی تقاضای مسافر در شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
31 برآورد تابع تقاضای حمل غلات و حبوبات در سیستم حمل و نقل جاده‌ای کشور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 برآورد مدل تقاضای جابجایی فراورده های نفتی در نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
33 بررسی اثرات آرام سازی ترافیک در بهبود کیفیت زندگی شهری (مطالعه تأثیر سرعت گیرها در تأمین ایمنی و رضایت شهروندان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
34 بررسی اثرات اجرای نوارهای صداساز درراه های برون شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 بررسی اثرات توسعه حمل و نقل محور (TOD) و ارایه یک چارچوب جهت بهره برداری موفق آن در ایستگاه های راه آهن بین شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
36 بررسی تاثیر بهینه سازی زمانبندی بر کارایی تقاطع های چراغدار (مطالعه موردی: 3 تقاطع در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
37 بررسی رفتار پذیرش فاصله در معابر و تحلیل عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
38 بررسی متغیرهای موثر بر تعداد مسافران در طراحی سامانه های اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل سن و جنسیت بررفتار و منش رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
40 بررسی و تحلیل انواع مدل های تغییرخط وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
41 بررسی و تحلیل ظرفیت رمپهای ورودی وخروجی منتهی به آزاد راه ها با ارزیابی نقش روش کنترل رمپ درکاهش تصادفات و تراکم مسیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
42 بررسی و مقایسه انواع دوربینهای کنترل سرعت و تاثیرات آنها در جاده های برون شهری بر کاهش میزان تصادفات و تلفات جادهای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
43 بررسی و مقایسه روش های مدل سازی تصادفات به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
44 برنامه ریزی بهبود ایمنی تقاطع های چهار راهی چراغ دار با شناخت الگوی تصادفات جرحی (مطالعه موردی: 65 تقاطع کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
45 بهینه سازی سفرها در کریدورهای حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
46 پیش بینی پارامترهای مؤثر بر تصادفات فوتی جاده ای براساس بکارگیری درخت تصمیم گیری رگرسیونی ) مطالعه موردی : استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 تابلوهای ترافیکی و عوامل اثرگذار دراحترام و رعایت آنها مطالعه موردی: تابلومحدوده توقف ممنوع درساعات معین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
48 تاثیر تجهیزات ایمنی درکاهش تصادفات جاده ای براساس مطالعات قبل و بعد محور مورد مطالعه: بابل - بندپی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
49 تحلیل اثرفاکتورهای علت تصادف و نوع وسیله نقلیه مقصربرتصادفات فوتی جاده ای با بکارگیری درخت تصمیم گیری رگرسیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
50 تحلیل پارامترهای موثربرمیزان توجه رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی درمناطق شهری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
51 تحلیل مقایسه ای دوایر ترافیکی سنتی ایران و میدان های مدرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
52 تحلیل و استفاده بهینه از اطلاعات حاصل از سیستم های حمل و نقل هوشمند در برنامه ریزی، کنترل، اطلاع رسانی و افزایش ایمنی در جاده ها (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
53 تحلیل هزینه‌های تصادفات جاده‌ای و ارزیابی اجزای آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای کالاهای کشاورزی از استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
55 تدوین متدولوژی تحلیل و ارزیابی استراتژی های قیمت گذاری در مدیریت تقاضای سفرهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
56 تعیین پارامترهای تأثیرگذار در پیروی از تابلو ورود ممنوع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
57 تعیین میزان سطح توجه به تابلو ورود ممنوع با استفاده از داده کاوی؛ (شیوه درخت تصمیم) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
58 توسعه ایمن سازی تقاطعات چهارشاخه چراغ دار درون شهری با استفاده ازالگوی تصادفات جرحی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
59 توسعه مدل پیشبینی تصادفات پروبیت ترتیبی در مسیرهای مستقیم درون شهری زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
60 حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از الگوریتم ازدحام گربه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با تحویل و بارگیری همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 رتبه بندی نمودن سطح توجه رانندگان نسبت به تابلوهای مهم راهنمایی ورانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
63 شناخت عامل های بنیادین در تصادفات درون شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 شناسایی و ارزیابی پارامترهای موثر برایمنی ایستگاه های اتوبوس درون شهری براساس روش تصمیم گیری گروهیدلفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
65 طراحی مدل برآورد تناژ حمل مبدأ- مقصدی فرآورده های نفتی با استفاده از واگ نهای مخزندار را هآهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
66 طراحی مدل پی شبینی تعداد مجروحین و مصدومین تصادفات برون شهری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
67 طراحی مدل پیش‌بینی تقاضای حمل مواد معدنی در شبکه راه‌آهن سراسری ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
68 طراحی مدل تقاضای حمل سوخت در شبکه ریلی کشور با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
69 طراحی مدل تقاضای سفرها در ایستگاه های اصلی شبکه راه اهن سراسری ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
70 طراحی مدل رگرسیون لجستیک چندجمله ای شدت تصادفات برون شهری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
71 طراحی مناسب زیرگذر و ارائه راهکارهای افزایش کیفیت آن با رویکرد توسعه پایدار مورد مطالعه: زیرگذر میدان تجریش تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
72 طراحی و پیش بینی مدل زمان سفراتوبوس های درون شهری بامدل سازی spss (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
73 کشف روابط بین علل و رخدادتصادفات دراستان چهارمحال و بختیاری براساس داده های آماری گذشته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 مدل سازی تحلیل سطح سرویس رمپ های خروجی در آزاد راه های برون شهری (مطالعه موردی: آزاد راه زنجان-تبریز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
75 مدلسازی چگالی محدوده تحت تاثیر رمپ های خروجی آزادراه زنجان-قزوین با استفاده از اطلاعات محلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
76 مدلسازی محاسبه زمان توقف اتوبوس در ایستگاه‌های اتوبوسرانی شهری (مطالعه موردی : خط 1 اتوبوس تندرو شهر تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 مدلهای غیرخطی پیش بینی تعیین محل ایستگاه نزدیک اتوبوس درتقاطع های مجهز به چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
78 مدیریت تخلیه وسایل نقلیه درهنگام تخریب تقاطع های غیرهم سطح بزرگراه های شهری (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
79 مطالعه تحلیلی میزان نقش بازدارندگی دوربین های ثبت تخلف سرعت درجاده ها در وقوع تصادفات (مطالعات موردی: آزاد راه زنجان- تبریز) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
80 مکان یابی بهینه سیستم های حمل و نقل هوشمند با استفاده از GIS (مطالعه موردی: تابلوهای پیام متغیر شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
81 نقش شخصیت و رانندگان پرخاشگرانه در بروز تصادفات و تخلفات رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران