دکتر علی عبدی کردانی

دکتر علی عبدی کردانی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر علی عبدی کردانی

Dr. Ali Abdi Kordani

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Microscopic Behavioral between Two Phases of Follower and Leader in Traffic Oscillation with DevelopingArtificial Neural Networks (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 7
2 Analyzing Safe Spacing Threshold of Follower Vehicle of Reaction Point based on Behavioral Driver Using Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) نشریه انگلیسی مهندسی عمران و سازه دوره: 1، شماره: 2
3 Analyzing Stop Time Phase Leading to Congestion Based on Drivers’ Behavior Patterns (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
4 اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه های چندخطه برون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 101
5 اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 101
6 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از فیلر خاکستر پوسته برنج بر مشخصات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 4
7 ارزیابی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط آسفالتی گرم حاوی افزودنی ضد عریان شدگی با بکارگیری قیر لاستیکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
8 ارزیابی مکانیکی مدل روسازی تراموای مدفون شده در خیابان های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 98
9 Effect of Adverse Weather Conditions on Vehicle Braking Distance of Highways (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی تاثیر کاربرد آسفالت بازیافتی بر مقاومت لغزندگی رویه راه (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 48، شماره: 92
11 بررسی تاثیر هزینه پارکینگ حاشیه ای بر انتخاب یا عدم انتخاب شیوه سواری شخصی (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی تأثیر مشخصات شانه راه بر پارامترهای دینامیکی مؤثر بر واژگونی خودرو در فصل مشترک شانه- سواره رو قوس های افقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 1
13 برنامه ریزی مجدد جایگاه های توقف هواپیماها (اپرون) برای فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی(ره) تهران در شرایط افزایش ناوگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 3
14 تبیین ابعاد و مولفه های هاب بین المللی با رویکرد توسعه بازار مورد مطالعه؛ فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 3
15 تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
16 مروری بر پیش بینی اثر افزودنی‌ها بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 104
17 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیربراده آهن برروسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 32، شماره: 118
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدلی جهت پیش بینی پاسخ دینامیکی وسیله نقلیه در تغییرات رفتار و شتاب ترمزگیری در طراحی هندسی قوس افقی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی پتانسیل شیارشدگی آسفالت SMA تقویت شده با الیاف پلیمری مرکب (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
3 انتخاب سیستم حمل و نقل انبوه بر به روش تحلیل سلسه مراتبیAHPمطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر SBS بر رفتار شکست آسفالت SMA با استفاده از آزمایش خمش دیسک نیم دایره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
5 بررسی تاثیر شرایط اقلیمی در طراحی هندسی جاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
6 بررسی تأثیر الیاف فورتا بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
7 تاثیر مواد یخ زدا بر مدیریت نگهداری زمستانی روسازی فرودگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 تحلیل ضریب مالکیت موتورسیکلت در مقایسه با خودروهای سواری در شهر تهران و ارزیابی تاثیرآن در تصادفات داخل محدوده طرح ترافیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 سیستم حمل و نقل انبوه بر شهری بر اساس روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
10 شبیه سازهای دینامیکی وسایل نقلیه، روشی نوین در ارزیابی آسایش سرنشینان هنگام عبور از انواع طراحی هندسی مسیر (مطالعه موردی: شبیه ساز )ADAMS/Car (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 کاربرد مواد یخ زدا در مدیریت نگهداری زمستانی بر افزایش عملکرد و عمر مفید روسازی بتنی فرودگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی