دکتر وحید بزرگی

دکتر وحید بزرگی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دکتر وحید بزرگی

Dr. Vahid Bozorgi

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد جهانی محیط پشتیبانی تجاری ایران در یک دهه گذشته و راه کارهای بهبود آن (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 101
2 بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران بامفادموافقت نامه تریپس درزمینه حق نسخه برداری و حقوق مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
3 دیپلماسی اقتصادی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 7
4 دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 12، شماره: 68
5 مطالعه رفتار رابطه مبادله قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 60
6 نظام حقوق مالکیت فکری مناسب برای کشورهای درحال توسعه: با اشاراتی در مورد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 88