دکتر علیرضا گرشاسبی

دکتر علیرضا گرشاسبی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دکتر علیرضا گرشاسبی

Dr. Alireza Garshasbi

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رویکرد سه شاخکی (SBC) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 46
2 ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 ارزیابی کارایی شرکت های آب و فاضلاب شهری در بخش آب در استان های کشور با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 2
4 برآورد کارایی فنی برنج در استان های منتخب ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 30
5 بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ AA 6061 / SiC ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ چند ﻣﺮﺣﻠﻪ ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 1
6 بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی تغییرات تنوع پذیری صادرات غیرنفتی درشرایط تحریم های بین المللی با تاکید بردوره زمانی 1391-1383 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
8 بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با تاکید بر نظام بانکی از منظر رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 15، شماره: 82
9 تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم دراستان های کشور با به کارگیری داده های پنل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
10 جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 102
11 چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 56
12 شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت های بورسی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 80
13 صادرات محصولات با فناوری بالا و قدرت های اقتصادی نوظهور؛ واکاوی مولفه های مرتبط در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 81
14 ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 75
15 مدیریت واردات کالاهای وارداتی در وضعیت تشدید تحریم های بین المللی با اولویت بندی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 12، شماره: 69
16 مقایسه ی کارایی سرپرستی های پست بانک ایران با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 39
17 مولفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 79
18 نظام مسائل و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در آستانه برنامه هفتم توسعه (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 122
19 نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ورود جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و در کشورهای عضو دی8 (رهیافت داده ای تابلویی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در بخش های اقتصادی (کاربرد تجربی در بانکداری خصوصی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها