دکتر محمد امامی

دکتر محمد امامی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر محمد امامی

Dr. mohammad emami

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 7، شماره: 1
2 امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 71
3 انگاره های معرفتی حقوق عمومی در نظریه عدالت قاضی عبدالجبارمعتزلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 92
4 Qāḍī ʿAbd al-Jabbār’s Theory of Justice: Its Implications for Public Law and Contemporary Political Governance in Islam (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 12، شماره: 2
5 بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 2، شماره: 3
6 بازجست سندی و گستره معنایی روایت «انما الاعمال بالنیات» از نگاه فریقین (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 9، شماره: 17
7 بررسی اضطرار به عنوان عامل موجهه جرم در جرم سرقت (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 11، شماره: 39
8 تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
9 تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 20، شماره: 37
10 تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 56، شماره: 5
11 درآمدی بر روند تحولات قانونگذاری در شهرسازی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 63، شماره: 28
12 شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 6، شماره: 1
13 ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 82
14 مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 9، شماره: 1
15 مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 11
16 محدودیت های کمی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 22
17 مصلحت گرایی دردادرسی های جزایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 62، شماره: 23
18 نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی حکم زنای ذمی با زن مسلمان در فقه امامیه (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها