دکتر ژانت الیزابت بلک

دکتر ژانت الیزابت بلک دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ژانت الیزابت بلک

Dr. Janet E Blake

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Legal and Political Context of UNESCO’s ۲۰۰۵ Convention on the Diversity of Cultural Expressions – Will it be Good for Iran? (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 1، شماره: 3
2 تاثیر اصل احتیاط در حل تعارضات میان بخشی تجارت-محیط زیست بر یکپارچگی حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
3 تاملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تاکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
4 چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
5 چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب در پرتو قوانین نجات و کشفیات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
6 ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
7 وضعیت حقوقی فعالیت های موثر بر میراث فرهنگی زیرآب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3