دکتر امیرحسین رنجبریان

دکتر امیرحسین رنجبریان دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر امیرحسین رنجبریان

Dr. Amir Hossein Ranjbarian

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ نگرانی های مشترک بشری : از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
2 بررسی خط مبدا ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 30، شماره: 48
3 پدیده دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 29، شماره: 46
4 تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 30، شماره: 49
5 ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 32، شماره: 52
6 بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
7 بررسی تاثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 12
8 بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیته مشورتی شورای حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
9 بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 71
10 بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 46
11 تحولات عناصر تشکیل دولت: از موثر بودن به مشروعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
12 تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 35
13 جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
14 جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 40
15 چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژه ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 2
16 دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 27، شماره: 43
17 رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 59
18 شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74
19 شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
20 صلاحیت عملکرد سازمان های بین المللی در برابر مخالفان حکومت؛ موردکاوی عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی در برابر مخالفان حکومت های لیبی و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 6
21 صیانت از میراث فرهنگی غیر مادی مردمان بومی: در جستوجوی مناسب ترین راهکار حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
22 لزوم پاسداشت انسانیت در چگونگی رفتار با محرومان از آزادی؛ از نظر تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
23 مسئولیت دولت ها در پیشگیری از جرم ناپدیدسازی اجباری در آرای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91
24 مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل: راه دشوار دولت های آسیب پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
25 نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 40، شماره: 70
26 نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهپادهای امریکایی (مطالعه موردی: پاکستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2