دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی استاد، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر ستار عزیزی

Dr. Sattar Azizi

استاد، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار الزام آور اظهارات نمایندگان دولت ها در رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 90
2 ایرانی الاصل کیست؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 16
3 Review of the Role of the Secretary-General of the United Nations in the Preservation of JCPOA (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دوره: 2، شماره: 1
4 The UN Security Council and Iraq’s Disputed Internal Boundaries (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه (فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 33
6 پرونده گابچیکوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بینالمللی دادگستری در برجستهسازی مفهوم توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 33، شماره: 55
7 توصیف جرائم بین المللی ماموران دولتی به عنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 95
8 جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2
9 جایگاه ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 4، شماره: 7
10 دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
11 روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 27
12 شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 2
13 صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تاکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 9، شماره: 17
14 گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 25
15 ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
16 مسئولیت بین المللی دولت ها در کمک رسانی انسان دوستانه: با تاکید بر موضوع شیوع ویروس کوئید- ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 0
17 مسیولیت بین المللی اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت با تاکید بر قضیه کاربرد مهمات خوشه ای در یمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 51
18 مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 61