دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی

Dr. Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 33، شماره: 55
2 استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 16، شماره: 23
3 اعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
4 اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 67
5 اوراق بدهی بینالمللی دولتی و خلا در نظام حقوق بینالملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
6 بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 29
7 تاثیر رویه و رفتار سرمایه گذار در تعدیل خسارات ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 50
8 تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 71
9 تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
10 جنبه های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 36
11 دعاوی غیر مستقیم سهامداران در مراجع بین المللی علیه دولت میزبان، با نگاهی بر حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 1
12 رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 79
13 قائمبهشخصبودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 62
14 قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 4
15 قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 28
16 لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 33، شماره: 54
17 معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 59
18 نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل آزادی قراردادی در تجارت و مکانیسم های محدود کننده آن در فقه اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
2 اصول عام حاکم بر روابط تجاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران