دکتر ساسان صیرفی

دکتر ساسان صیرفی استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر ساسان صیرفی

Dr. Sasan Sairafi

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خط مبدا ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 30، شماره: 48
2 ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 32، شماره: 52
3 بازخوانی بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رای دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشده ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 40، شماره: 70
4 بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-۱۹ از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
5 تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
6 تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 1
7 حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
8 خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
9 دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
10 رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
11 رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 1
12 کاربرد خطوط مبدا مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
13 نقش قواعد حقوق بین الملل در تفسیر مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 22