دکتر ساسان صیرفی

دکتر ساسان صیرفی استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر ساسان صیرفی

Dr. Sasan Sairafi

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-۱۹ از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
2 تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
3 تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 1
4 حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
5 خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
6 دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
7 رژیم حقوقی مدیریت شیلات دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
8 کاربرد خطوط مبدا مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3