دکتر ملیحه باباخانی

دکتر ملیحه باباخانی هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر ملیحه باباخانی

هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.