دکتر مختار رنجبر

دکتر مختار رنجبر دانشیار مدیریت دولتی- عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت راهبردی

دکتر مختار رنجبر

Dr. Mokhtar Ranjbar

دانشیار مدیریت دولتی- عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت راهبردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزار گردآوری داده ها و تحلیل کیفی و اعتبارسنجی آنها در پژوهش (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 27
2 ارایه الگوی مناسب مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد قابلیت ایجاد دانش سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
3 ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
5 ارزیابی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و بهسازی منابع انسانی در کارخانه گچ ماشینی جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
6 اصول برنامه ریزی درسی و نقش آن در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 8
7 اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
8 Curriculum Accreditation Based on Job-Search Behavior in Technical and Vocational Schools (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
9 Identify and Prioritize the Individual Value System and Decision-Making Styles and Examine their Relationship Case Study: Managers of Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 4، شماره: 2
10 Identifying Decision-Making Styles & Components of Succession Planning Capabilities and Examine Their Relationship Case Study: Managers of Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Organization (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 3، شماره: 4
11 The Relationship between Different Types of Thinking and Innovation of School Managers (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
12 بازاریابی سبز رویکردی جهت تاثیرگذاری بر رفتارخرید مصرف کنندگان(مطالعه موردی :مشتریان فروشگاههای بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
13 بررسی الگوی صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
14 بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر بستک در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 23
15 بررسی تاثیر ارزش برند مبتنی بر نگرش مشتری بر عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر رشد حرفه ای معلمان آموزش و پرورش شهرستان گله دار (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 65
17 بررسی تاثیر خودراهبری بر مدیریت دانش فردی مدیران مدارس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
18 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی: مورد مطالعه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سالکو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه و مدیریت منابع دوره: 1، شماره: 3
19 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی دانش زیست محیطی سبز در کارخانه سیمان لامرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه علم مدیریت در صنعت دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی سرمایه انسانی سبز و دانش زیست محیطی در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 9، شماره: 9
21 بررسی تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی رابطه کار احساسی با تعارض کار- خانواده با نقش میانجی تنش شغلی و تعدیل کننده های حمایت اجتماعی و استقلال در کار پرستاران زن بیمارستان ایران شهر ایرانشهر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 5
23 بررسی شاخص های بهسازی منابع انسانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 30
24 بررسی مبانی و دیدگاه های تربیتی گذران اوقات فراغت در رشد تفکر خلاق کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 4
25 تاتیر هوش هیجانی و تنیدگی شغلی بر تعهد سازمانی مدیران آموزش و پرورش شیراز سال تحصیلی ۹۷ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 24
26 تاثیرکیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاری شمال) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 1
27 تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و استاد مطهری در تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 62
28 تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
29 طراحی الگوی شناختی- اجتماعی برنامه درسی مبتنی بر آموزش آنلاین در دوران پاندمی کووید-۱۹ در کودکان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
30 طراحی الگوی مناسب برنامه درسی دوره پیش دبستانی در ایران مبتنی بر نظریه زیست بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 70
31 طراحی برنامه درسی مبتنی بر جستجوی رفتار شغلی در هنرستان های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
32 طراحی و اعتبار سنجی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
33 طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت استراتژیک استعداد دردانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 4، شماره: 0
34 مفهوم تربیت از دیدگاه مکاتب روانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 6
35 مقایسه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث و نظریه های مدیریتی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 9، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کارآفرینی رویکردی موثر و توسعه محور در تربیت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
2 ارتباطات سازمانی مؤثردرسازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
3 ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 ارزیابی جایگاه بهزیستی اجتماعی در کتابهای فارسی خوانداری دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
5 ارزیابی شاخص های عملکرد بانکهای دولتی بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)مطالعه موردی: بانک های دولتی شهرستان لامرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
6 ارزیابی عوامل موثر براستفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات درمدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 اهمیت آموزش شهروندی در دوران ابتدایی و توجه ویژه به مفهوم آن در برنامه درسی مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
8 Investigate the relationship between Social-Emotionalcompetenciesof managersand development of human resourcesin Educationof Hormozgan province (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 بررسی اثرات بکارگیری روشهای فعال تدریس درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردرس ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان پارسیان از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
11 بررسی اثربخشی ارزشیابی عملکرد در ایران از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه جناح در سال تحصیلی 94 - 1٬393 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت ملیبخش فرآورده های نفتی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس در درس علوم تجربی پایه ششم بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه ششم کره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
14 بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با ایجاد مزیت رقابتی شرکت پلی پروپیلن جم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
15 بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی با ایجاد مزیت رقابتی شرکت گاز پارسیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
16 بررسی الگوهای طراحی برنامه ی درسی در فعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
17 بررسی الگوهای طراحی برنامه ی درسی در فعالیت های آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
18 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات با نقش میانجی رضایت مشتریان بر خدمات بانکداری تلفن همراه (مورد مطالعه:بانک سپه شهر گراش) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 بررسی تاثیر الگوی فراشناخت بر مهارت آموزی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
20 بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر خلق ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی عسلویه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
21 بررسی تاثیر توانمندی سازی شناختی بر بهسازی سازمانی پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
22 بررسی تاثیر جو سازمانی بر کارایی معلمان متوسطه اول شهرستان لامرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
23 بررسی تاثیر حسابداری سرمایه های فکری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
24 بررسی تاثیر راهبردهای تجارت الکترونیک بر خلق مزیت رقابتی با نقش متغیر میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر بوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 بررسی تاثیر رهبری معنوی بر بهره وری سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی در کارکنان آموزشو پرورش شهرستان خنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
26 بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورششهرستان لامرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
27 بررسی تاثیر سلامت روان بر عملکرد دانش آموزان متوسطه اول شهرستان پارسیان با نقش میانجی هوش معنوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
28 بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهرهوری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
29 بررسی تاثیر نوآوری در ارائه خدمات بر قصد خرید مشتریان با استفاده از نقش متغیر میانجی بازاریابی الکترونیک در بانک سپه (شهر گراش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر کیفیت زندگی کاری با نقش میانجی تعهد سازمانی در معلمان آموزش و پرورش گله دار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
31 بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی با خلاقیت دانش آموزان سال دوم دبیرستان های شهرستان لامرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
32 بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و بهبود رضایت مشتری در بانک های ملت شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
33 بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
34 بررسی رابطه بین سواد برنامه ریزی درسی با عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم بخش اشکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
35 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی سازمانی با نقش میانجیگری مدیریت دانش در شرکتهای بیمه استان کرمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
36 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت پتروشیمی پارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
37 بررسی رابطه بین کمال گرایی والدین با مشکلات روانشناختی دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان لامرد (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشمند
38 بررسی رابطه شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و بهسازی منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
39 بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
40 بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در مدارس استثنایی شهرستان های لامرد و مهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
41 بررسی عملکرد نظام ارزشیابی توصیفی بر نحوه آموزش معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
42 بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت های مردمی در فعالیتهای عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
43 بررسی عوامل موثر بر سلامت روانی دانشجویان به منظور ترسیم سبک زندگی ایده آل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
44 بررسی عوامل موثر بر یادگیری در شرایط کرونا ویروس از طریق استفاده از فضایمجازی برای آموزش دانش آموزان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
45 بررسی میزان اجرای شاخص های نظام پیشنهادات و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی در شرکتپالایش گاز پارسیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
46 بررسی میزان تحقق اهداف درس کار و فناوری ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی شهرستان عسلویه در سال تحصیلی 1392-93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
47 بررسی میزان روابط حرفه ای بین یک شرکت حسابرسی و مدیر مالی شرکت (مشتری موسسه های حسابرسی) بر کیفیت حسابرسی- (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
48 بررسی میزان شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شاغل در پست آموزگاری مدارس ابتدایی استان فارس از نظر مدیران مدارس و رابطه ی آن با خود کارآمدیآنان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
49 بررسی نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
50 بررسی نقش خیرین، واقفین و داوطلبین جمعیت هلال احمر استان بوشهر در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
51 بررسی نقش میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی وعملکرد سازمانی در شرکت پتروشیمی دماوند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
52 بررسی وتبیین تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
53 بررسی وضعیت ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر 29-29اصفهان در سال تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
54 بررسی وضعیت ارزشیابی از یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر اصفهان در سال تحصیلی 92 -91 (دریافت مقاله) اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر
55 بررسی وضعیت برنامه درسی کسب شده درس ریاضی پایه سوم مدارس ابتدایی شهرستان سرچهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
56 تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت مبتنی بر ارزش بر هزینه سرمایه مالکانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
57 تاثیر تربیتی خوراکی ها در فرهنگ اسلامی: انگور و خرما (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
58 حسابداری تلفیقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
59 رابطه تاب آوری دانش آموزان شاهد و غیر شاهدبا الگوهای ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
60 سنجش اثربخشی درونی عناصر برنامه درسی اجراشده کار و فناوری بر اساس مدل اکر، دوره متوسطه اول شهر برازجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
61 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی سبز در بین تولیدکنندگان مواد غذایی استان بوشهر، با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
62 طراحی سبد بهینه سهام با استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک و مدل ویکور مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
63 فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
64 مبانی فلسفی دیدگاه فلسفه آموزشی ویلیام هرد کیلپاتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
65 مدلسازی عوامل موثر بر بازاریابی سبز در بین تولیدکنندگان مواد غذایی استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
66 معلمان اثربخش؛ رویکردها، اصول، ابعاد و ملاکها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
67 نقش تجارب محیط های کاری در طراحی برنامه درسی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
68 نقش سیستم های اطلاعاتی درفرایندتصمیم گیری راهبردی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
69 نقش نظم جویی شناختی هیجان در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
70 هوش های چند گانه و مدیریت آن در کلاس درس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
71 یادگیری ترکیبی رویکردی موثر در یادگیری و آموزش دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی