دکتر امیر ناظمی

دکتر امیر ناظمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر امیر ناظمی

Dr. Amir Nazemi

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی آینده بنگاه: ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 4
2 آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 14
3 الگوهای سیاست گذاری منطقه ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 10، شماره: 1
4 پیامدهای بازاندیشی در مفهوم نخبگی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 2
5 دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه های خبرگان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
6 سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون قالبی و تحلیل ریخت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 83
7 گونه شناسی سازه های مدل سازی بوم سازگان نوآوری: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 4
8 مدل سازی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز غیر آکادمیک در حوزه دانشی مدیریت فناوری ایران بر اساس شاخص های خرد تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 استفاده از داده کاوی در ره نگاشت فناوری: نمونه موردی ره نگاشت توسعه ی سیستمهای پیام در شرکت همراه اول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
3 پابرجایی برنامه ها و راهبردهای توسعه ی صنعت گاز کشور با استفاده ازروش های آینده پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
4 پابرجایی راهبردهای مشارکت اقتصادی دانشگاه ها در کشور با استفاده از روش سناریو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
5 رو ششناسی اولویت گذاری علم و فناوری در نقشۀ جامع علمی کشور:شاخص مرزشکنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
6 مروری بر اقدامات و رویکردهای حاکمیت در راستای ساماندهی مراکز داده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری