دکتر علی خالقی

دکتر علی خالقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر علی خالقی

Dr. Ali Khaleghi

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 28، شماره: 19
2 بررسی تطبیقی مبانی و تاثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 65
3 بررسی تطبیقی مبانی و تاثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
4 جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 80
5 قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
6 لزوم قانونی بودن مرجع رسیدگی در دادرسی‌های کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 3