دکتر منصور ساعی

دکتر منصور ساعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر منصور ساعی

Dr. Mansour Saei

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده (تحلیل تجربه فرزندان در خانواده های تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 58
2 بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 5، شماره: 7
3 بازنمایی روابط نسلی در سریال های تلویزیونی؛ بررسی موردی سریال های نرگس، صاحبدلان، اولین شب آرامش، نقش برآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی پوشش خبری «ارتقای سلامت» در خبرگزاریهای ایسنا، تسنیم و مهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 55
5 بررسی رابطه بین میزان بهره مندی از رسانه های نوین (اینترنت) و میزان پای بندی نسل جوان به ارزش های اجتماعی (با تاکید بر مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تبریز و علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 18
6 بررسی و تحلیل تغییرات ارزش های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون های ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 41
7 برون سپاری حلقه مفقوده در سازمان های مطبوعاتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
8 تحلیل عوامل و پیامدهای شکاف ارتباطی و گفتگویی بین نسل ها در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 12، شماره: 2
9 تحلیل موانع فراروی توسعه آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران از منظر سیاست گذاران، مجریان سواد رسانه ای و متخصصان رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 14
10 تحلیل موانع و بازدارنده های گفتگوی بین نسلی در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 43
11 تلویزیون های ماهواره ای و همگرایی ارزشی بین نسلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 80
12 سنجش میزان سواد سلامت شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 99
13 مطالعه تاثیر استفاده از سایت های شبکه اجتماعی بر هویت قومی دانشگاه‌های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 13
14 موانع ساختاری و حرفه ای نظارت رسانه ای برکنش دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیرشبکه های اجتماعی برسبک زندگی باتاکیدبرسلامت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
2 رسانه ها و مشارکت سیاسی در ایران؛ با نگاهی بر فرصت ها و تهدیدهای رسانه های موافق، منتقد و مخالف در انتخابات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)