دکتر بهروز شاهمرادی

دکتر بهروز شاهمرادی عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر بهروز شاهمرادی

Dr. Behrooz Shahmoradi

عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
2 تحلیل اثرگذاری شاخص پیچیدگی اقتصادی بر مولفه های دفاع اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 7، شماره: 25
3 رابطه علیت بین مولفههای اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 82
4 سنجش دانش و مهارت با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 27، شماره: 67
5 شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 3
6 شناسایی فرصت های تولیدی همگون با وضعیت فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 3
7 شناسایی مسیر توسعه قابلیت های فناورانه کشور با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی صنعت گردشگری در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
2 بررسی رابطه بین بکارگیری دانش و کیفیت خدمات مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 بررسی رابطه بین دانش مشتری و ارتباط یکپارچه بازاریابی در بانک های تخصصی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
4 بررسی رابطه بین کسب دانش وکیفیت خدمات مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات (مطالعه موردی:شرکت توزیع برق استان کردستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 بررسی رابطه بین مهارت های صادرات با عملکرد صادر کنندگان استان کردستان 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 حمایت اجتماعی و نقش کلیدی آن در تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
8 سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
9 شناسایی رابطه میان بازاریابی رابطه ای و تصویر شرکت و کیفیت خدمات در بیمه البرز در استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 متنوع سازی همگون صنعت خودروسازی ایران در سطح قطعات و تجهیزات با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو