دکتر پریسا علیزاده

دکتر پریسا علیزاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر پریسا علیزاده

Dr. Parisa Alizadeh

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمیزه های سیاستی برای علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
2 الزام ها، چالش ها و راهکارهای سیاستی اندازه گیری هزینه کرد تحقیق و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 77
3 الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان: تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارایه توصیه های سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 68
4 الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری از منظر سیاست های عرضه و تقاضا؛ با هدف رفع همپوشانی های قانونی و عملکردی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
5 انقلاب های فناورانه و پارادایم های فنی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی چالشهای تامین مالی موسسات پژوهشی دولتی در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
7 بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق وتوسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
8 تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه‌ای تطبیقی با تجارب موفق بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
9 سیاستهای حمایت از تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
10 طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 2
11 طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
12 مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 82
13 واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیاست های علم فناوری با رویکرد فرآیندی/ رفتاری: ابزاری برای بهبود نقش نظارتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 راهکارهای سیاستی برای تقویت نظام مالیاتی اختراعات در ایران: رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
3 رویکردی برای ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشورها با استفاده از شاخص های ترکیبی و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
4 کارکردهای نظام نوآوری به عنوان چارچوبی برای بررسی جامعیت قوانین مورد مطالعه: قوانین منتخب حوزه علم، فناوری و نوآوری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
5 گونه شناسی آسیب های فرآیند تعریف و اجرای طرح های کلان فناوری در ایران و ارائه چارچوبی برای ارزیابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری