دکتر آرش موسوی

دکتر آرش موسوی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر آرش موسوی

Dr. Arash Mousavi

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 41
2 اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
3 تبیین الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
4 تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفهی علم (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 1، شماره: 2
5 ترکیب مفهومی در علوم انسانی: (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 77
6 توسعه ی تاریخی و مبانی معرفت شناختی روان شناسی علم (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
7 توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کشف الصلصله عن وصف الزلزله (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
8 چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
9 چیستی اخلاق علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
10 رویکرد های رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 79
11 سرنوشت آکادمی مرتونی در عصر تجاری سازی و نئولیبرالیسم علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 57
12 شبکه های اجتماعی و خلوت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
13 علم پژوهی و تحلیل مفهوم اصالت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 54
14 علم و ساختارهای زیستی عصب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 57
15 نظام نوآوری در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 82
16 نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 2