دکتر حسین حیرانی

دکتر حسین حیرانی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر حسین حیرانی

Dr. Hossein Heirani

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد مطالعه: فناوری تولید همزمان برق و حرارت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
2 مروری بر سیستم نوآوری فناورانه و تحلیل آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 2
3 نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
4 نگاشت خط مشی گذاری علم و فناوری در کشور بر اساس مدل فرایندی خط مشی گذاری (مطالعه موردی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل متوازن منابع و مصارف توسعه نیروگاه های حرارتی تا افق ۱۴۰۵ (برنامه هفتم توسعه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
2 بررسی چالشهای حوزه تولید برق و ارائه راهکار جهت رفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی