دکتر سحر کوثری

دکتر سحر کوثری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر سحر کوثری

Dr. Sahar Kosari

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی زیست بوم کسب و کارهای فراگیر آینده مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 37
2 الزامات توسعه شبکه های اجتماعی فراگیر بومی در آینده (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
3 تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج اصول طراحی زیست بوم کسب و کار مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
2 الزامات پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو