دکتر اکرم قدیمی

دکتر اکرم قدیمی دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر اکرم قدیمی

Dr. Akram Ghadimi

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی سیاست گذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 12، شماره: 1
2 اهمیت ترویج علم درکاهش شبه علم دردوران کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 79
3 بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 1
4 بررسی مدل مفهومی مصرف مجازی دیجیتال در کاربران تهرانی شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 70
5 بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 20، شماره: 47
6 چارچوب مفهومی برای شناسایی و ارزیابی مولفه های اصلی مسئولیت اجتماعی دانشگاه با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
7 ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 14، شماره: 32
8 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 29، شماره: 74
9 طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه نگاری علم در عصر رسانه های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 18
10 گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 16، شماره: 38
11 مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران ۲۰۴۰ «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 77
12 مقایسه مراکز فعال در حوزه اخلاق در علم و فناوری در کشورهای امریکا، انگلستان، چین و هند (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
13 نظریه های ارتباطات عمومی علم: کمبودها، انحراف ها و گفت وگوها (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 28، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش انجمن های علمی در توسعه علوم مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴