دکتر امیرهوشنگ حیدری

دکتر امیرهوشنگ حیدری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر امیرهوشنگ حیدری

Dr. AmirHoushang heydari

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی و ارائه روندهای توسعه کیفی در دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
2 ارائه مدل توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
3 پامفا ۱۴۰۴: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 17، شماره: 41
4 پیشنهاد چارچوب کاربست آینده نگاری در حکمرانی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 1
5 تحلیل گفتمان سیاستگذاری علمی-فناورانه در دولت های احمدی نژاد (گفتمان تجاری سازی) و حسن روحانی(گفتمان اقتصاد دانش بنیان) با تاکید بر انتقال فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 4
6 تعیین مولفه های تاب آوری با تاکید بر تاب آوری زیست محیطی در زلزله احتمالی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 4
7 رویکردهای نوین دشمن ۱ در طراحی و هدایت عملیات پنهان ۲ اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
8 سیاست گذاری آینده پژوهانه در حوزه پژوهش و فناوری وزارت عتف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
9 شناسایی پیش ران های اثرگذار بر تولید پسماند خانگی شهر تهران (با تاکید بر ترکیب پسماند) در بیست سال آینده با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
10 مدل سازی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
11 واقعیت نمایی و استخراج دیجیتال، ابزاری برای سلطه بر انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی و سناریوهای مطلوب آینده صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی ابزاری برای سیاست گذاری علم فناوری ونوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 بررسی روند تولید (به ویژه ترکیب) پسماند جامد شهر تهران و مقایسه آن با شهرهای بزرگ ترکیه و چین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
3 بررسی وضعیت مدیریت ارتباطات الکترونیک شرکت بیمه البرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری