دکتر خدیجه دهقانی

دکتر خدیجه دهقانی هییت علمی پرستاری

دکتر خدیجه دهقانی

Dr. khadijeh dehghani

هییت علمی پرستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین فاصله زمان اعلام کد احیاء تا شروع عملیات احیای قلبی ریوی با نتایج حاصل از آن (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 55
2 Comparison of the Effect of Yakson Touch and Oral Glucose on the Severity of Phlebotomy Pain in Preterm Infants (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 10، شماره: 4
3 Comparison of the Effectiveness of Bath and Massage in Bilirubin Levels in Neonates (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 10، شماره: 3
4 Effects of Bedside Nurses’ and Mothers’ Training on the Positioning Score of Premature Infants Hospitalized in NICU: A Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 11، شماره: 10
5 Investigating the Effect of Two Feeding Methods with Cup and Finger on Feeding Tolerance and Gain Weight in Preterm Infants Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 12
6 The Comparative Effect of Multisensory Stimulation and Breast Milk on Intensity of Pain in Premature Infants during Retinopathy Screening Examination (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد پرستاران مراقبت ویژه نوزادان درمدیریت درد نوزادان نارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 4
8 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان استرس و اضطراب مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 2
9 بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده ازتکنیک دلفی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 7، شماره: 4
10 تاثیر نرم افزار طراحی شده به شیوه نقشه مفهومی رایانه ای در محیط تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 5
11 عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان ۱۲-۶ ساله (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 6
12 مشکلات آموزش بالینی کارآموزی در عرصه از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
13 مقایسه دو روش موسیقی و کرم بی حسی Emla برشدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش رابطه جنسی در دوران بارداری: مطالعه مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2 بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در پرستاری:یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان
3 تنش های اخلاقی در پرستاری و عوامل مرتبط با آن :مطالعه مروری8 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان