دکتر حامد بیکران بهشت

دکتر حامد بیکران بهشت استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر حامد بیکران بهشت

Dr. Hamed Bikaran

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از تبیین تا نقد: بررسی انتقادی دیدگاه جیمز بوهمن وچارلز تیلور درباره رابطه علم و ارزش ها در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 112
2 طبیعت گرایی یا مضمون هستی شناختی؟ فیزیکالیسم و ذهنیت بنیادی: یک رویکرد تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
3 فمینیسم و جایگاه ارزش‌ها در علم: بررسی دیدگاه هِلِن لانجینو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 9، شماره: 18
4 مسأله‌ی شاهد قدیمی برای بِیزگرایی، وتعبیرهای احتمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 8، شماره: 16
5 هستی شناسی نظریه تکامل: رویکردی تحلیلی-تاریخی به مدل های انتزاعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 16، شماره: 2