دکتر کیوان الستی

دکتر کیوان الستی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر کیوان الستی

Dr. Keyvan Alasti

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «فهم» در علوم انسانی و علوم طبیعی با نگاهی به دیدگاه استفان گریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 13، شماره: 1
2 اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 10، شماره: 24
3 انواع شیمیایی، کشف یا قرارداد: بررسی دیدگاه جوزف لاپورت در مورد ارجاع واژه های انواع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 2، شماره: 3
4 تبیین نقش تنظیم گرایانه علوم انسانی در مقابل توسعه گرایی علوم طبیعی (با بازنگری آراء هاینریش ریکرت) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 29، شماره: 115
5 چارچوبی برای تحلیل نظام مند اخلاق سیاست گذاری علم و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
6 چیستی اخلاق علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
7 دوراهی های اخلاقی و نوآوری مسئولانه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 51
8 شبکه های اجتماعی و خلوت انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
9 صلب بودن و واژه های انواع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 14
10 علم پساعادی و عقلانیت فعالیت علمی: بررسی تحول نقش ارزش‎ها در «عصر پساعادی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 110
11 مطالعه نقش دستورالعمل های مقابله با سوءرفتارهای علمی در سلامت علمی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
12 نوآوری و پژوهش مسوولانه و مفهوم مسوولیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
13 واژه های علمی، تغییر مفهومی و بیرونی گرایی سمانتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 78
14 واقع گرایی علمی و دلالت به واژه های نظری (بررسی نظریه ارجاع فیلیپ کیچر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 16
15 واقع گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83