دکتر مژگان خوشنام

دکتر مژگان خوشنام استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر مژگان خوشنام

Dr. Mojgan khosnam

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پدیدارشناسی مکان در زیست جهان دانشجویی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 تجربه زیسته دانشجویان از جامعه پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
3 تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
4 تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی مراکز علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 83
5 تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
6 درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 3
7 فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه آداب و مهارت های زندگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12