دکتر منصوره مهدی زاده

دکتر منصوره مهدی زاده استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر منصوره مهدی زاده

Dr. Mansoureh MehdiZadeh

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 1
2 تاثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
3 طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 32، شماره: 86
4 عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
5 مطالعه ی تاثیر اعتماد به نهاد پزشکی بر میزان انطباق جامعه با توصیه های بهداشتی مرتبط با پاندمی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 17
6 نیازسنجی و سنخ شناسی نیازهای نخبگان جوان دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 98
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دانش بنیان ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت
2 نقش اعتماد نهادی در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دوره شیوع پاندمی کرونا (دریافت مقاله) همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی