دکتر حسن دانشمندی

دکتر حسن دانشمندی استاد دانشگاه گیلان

دکتر حسن دانشمندی

Dr. Hasan Daneshmandi

استاد دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تمرینات ثبات مرکزی در اصلاح اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی موثر است؟ مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 216
2 اپیدمیولوژی بیماری های عضلانی- اسکلتی در ورزشکاران نخبه پیشکسوت ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
3 اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
4 اثر برنامه منتخب پیادهروی بر چگالی استخوانی، ترکیب بدن و استروژن سرم دختران چاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 3
5 اثر تمرین روی سطوح پایدار و ناپایدار بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن و زمان برخاستن و رفتن (TUG) در زنان سالمند (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 4
6 اثر وزن و مدت زمان حمل کوله پشتی بر تغییرات وضعیت سر، کایفوزیس و لوردوزیس در دختران 14 تا 18 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 1
7 اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
8 اثربخشی تمرینات شش هفته ای تحریک وستیبولار بر تعادل کودکان کم توان ذهنی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 22، شماره: 3
9 ارتباط بین اختلالات حرکتی کتف با قدرت و دامنه حرکتی کمربند شانه ای در والیبالیست های حرفه ای مرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 11، شماره: 2
10 ارتباط بین حداکثر پرش عمودی با ویژگی های آنتروپومتری و رکورد وزنه برداران نخبه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 4
11 ارزیابی و مقایسه ساختار عضلانی اسکلتی اندام فوقانی و تعادل ایستای کودکان دارای اختلال بینایی و شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 1
12 Devising a Strategic Development Plan for Marketing of Health and Sport Centers (Case study of Isfahan Paladium Health and Sport Complex) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 1
13 Evaluation of the Association of Strength, Flexibility, and Aerobic Power with Sport Injuries in Soccer Players (دریافت مقاله) مجله پژوهشی دانشجویی زیست پزشکی طبری دوره: 0، شماره: 7
14 Pilates Exercise and Functional Balance in Parkinson s Disease (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 8
15 بررسی آسیب های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی های بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
16 بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 6
17 بررسی اثر مداخلات ورزشی روی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
18 بررسی ارتباط ناهنجاری های ستون فقرات با انعطاف پذیری و شاخص توده بدنی در دختران سندرم داون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی تاثیر یک دوره تمرینات متقاطع بر شدت و کیفیت فعالیت عضلات منتخب ورزشکاران دارای آسیب رباط صلیبی قدامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 12، شماره: 4
20 بررسی دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان: مقاله مروری نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 14، شماره: 34
21 بررسی دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان: مقاله مروری نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 14، شماره: 32
22 بررسی ناهنجاری های وضعیت بدنی در افراد با اختلالات بینایی و تاثیر تمرین بر این ناهنجاری ها (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 12، شماره: 2
23 بررسی نیمرخ ساختاری کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 143
24 بررسی ویژگی های بیومکانیکی راه رفتن در کم توانان ذهنی: مروری نظام مند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 1
25 تاثیر ۶هفته تمرینات واقعیت مجازی بر کنترل پاسچر و عملکرد حرکتی زنان سالمند (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
26 تاثیر ارتوزهای پیش ساخته مچ پا بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا در زمان خستگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
27 تاثیر تصویرسازی ذهنی بر پیشرفت عملکرد حرکتی ورزشکاران رشته ی ورزشی ایروبیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 1، شماره: 1
28 تاثیر شتاب خطی و شتاب چرخشی سر در بروز آسیب های مغزی در تکواندو (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 4
29 تاثیر یک برنامه تمرینات واقعیت مجازی بر آمادگی عملکردی سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 6، شماره: 1
30 تاثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر چرخش فوقانی اسکاپولا و ریتم اسکاپولوهومرال در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر دارای سندرم چرخش تحتانی دوطرفه اسکاپولا (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 21، شماره: 4
31 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ترکیبی منتخب بر عملکردهای حرکتی تعادل و قدرت عضلانی پسران مبتلا به سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 4
32 تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 15
33 تاثیرپذیری تعادل از تغییرات زاویه کرانیوورتبرال و موقعیت قرارگیری استخوان کتف پس از حمل کوله پشتی در دختران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
34 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استعداد یابی پرتاب گران نشسته ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 2
35 رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 3، شماره: 6
36 شیوع شناسی آسیب های عضلانی اسکلتی و بیماری های مرتبط با ورزش در ورزشکاران فعال و بازنشسته ی مرد ایرانی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 1
37 مروری بر تاثیر تمرین های ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 1
38 مطالعه حمل کوله پشتی در دانش آموزان پسر ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
39 مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
40 مطالعه مقایسه ای عوامل آمادگی جسمانی در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
41 مقایسه برخی شاخص های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت-های مختلف بدنی: تجویز تمرینات ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
42 مقایسه بین آزمون ها و برخی شاخص های عملکردی در ورزشکاران با سابقه ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 19
43 مقایسه تاثیر تمرینات فانکشنال، اکسترافانکشنال و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 17
44 مقایسه تاثیر سه برنامه تمرینی قدرتی، کششی و ترکیبی بر سندرم متقاطع فوقانی(UCS) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 1
45 مقایسه ترس از سقوط و کیفیت زندگی متعاقب پروتکل حرکتی عملکردی در بیماران پارکینسونی ایدیوپاتیک (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 3
46 مقایسه توانایی راه رفتن، زاویه لوردوز و کایفوز در مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 123
47 مقایسه شیوع نقص تنه در میان ورزشکاران حرفه ای تنیس روی میز، دوچرخه سواری و شنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 26
48 مقایسه عملکرد عضلات شانه، تنه و گردن با اختلالات مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 3
49 مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 5
50 مقایسه کار و توان عضلات همسترینگ و چهارسرران در کاراته کاران حرفه ای قبل و بعد از خستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 4
51 مقایسه کیفیت زندگی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 3، شماره: 4
52 مقایسه میزان افت ناوی و زانوی عقب رفته در ورزشکاران با و بدون سابقه آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
53 مقایسه میزان کارایی سیستم های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان و نابینایان مادرزادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 1
54 مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 8
55 مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 15، شماره: 4
56 مقایسهزاویهحمل آرنج و ارتباط آن با فاکتورهای آنتروپومتریکی پیش بین ورزشکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
57 میزان(نسبت) ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه: مقاله مروری روایتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 12، شماره: 1
58 نقش ضعف عضلات در تعادل و بی ثباتی وضعیتی سالمندان با و بدون سابقه سقوط: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 6، شماره: 4
59 نقشه نگاری مداخله؛ چارچوبی برای طراحی مداخلات ترویج تندرستی با تاکید بر فعالیت بدنی : مروری بر تحقیقات انجام شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 12، شماره: 1
60 نورم ملی وزن کوله پشتی برای دانش آموزان پسر ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ۶ هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر تکنیک پرش تاک والیبالیست های جوان دارای نقص تنه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
2 اثر پروتکل خستگی عملکردی بر تعادل پویا ورزشکاران جوانان ژیمناستیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
3 اثر یک برنامه هشت هفته ای حرکات اصلاحی بر ناهنجاری سر به جلو و حس وضعیت گردن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 اثر یک دوره تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مؤلفه های آزمون تعادلی Y در بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 ارتباط بین نمرات آزمون تعادلی اندام فوقانی و عملکرد اختصاصی شناگران نوجوان غیر رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
6 ارتباط بین نمرات آزمون عملکردی اندام فوقانی، استقامت عضلات مرکزی و زمان شنای 50 متر شناگران نوجوان غیررقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
7 ارتباط میان ناهنجاری های اندام تحتانی با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان 11 - 14 سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 Effect of a Yoga exercises on the Fatigue and Balance of women with Multiple sclerosis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
9 Is Schroth Exercise Method Effective in Correcting Idiopathic Scoliosis in Adolescence? A Systematic Review (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
10 Physical activity participation in children and adolescents with autism spectrum disorders in Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
11 بررسی آمادگی جسمانی پسران و دختران ورزشکار کم توان ذهنی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
12 بررسی اختلالات حرکتی کتف و ارتباط آن با ریتم اسکاپولوهومرال، دامنه حرکتی و ثبات عملکردی در والیبالیست های نخبه مرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
13 بررسی ارتباط هایپرکایفوزیس با سرعت راه رفتن، تعادل و خطر سقوط در سالمندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 بررسی تاثیر تمرینات تعادلی عملکردی روی سطح سنگ فرش مصنوعی بر پارامترهای حس عمقی مچ پا و تعادل سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان رشت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
15 بررسی تاثیر تمرینات تعادلی عملکردی روی سطوح صاف بر پارامترهای راه رفتن و تعادل سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان رشت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 بررسی تاثیر کوله پشتی با اوزان مختلف بر تعادل ایستای دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
17 بررسی تعادل ایستا در پسران کم بینا و کم شنوا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
18 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بالاتنه در بین کارگران زن و ارتباط آن با برخی ابعاد آنترو پومتریک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 بررسی کیفیت زندگی پسران و دختران ورزشکار کم توان ذهنی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
20 بررسی مقایسه ای آثار فیزیولوژیکی حمل 3 مدل مختلف ارگونومیکی ازکیف های مدرسه ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
21 بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی و عوامل خطرزا در لیگ وزنه برداری کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
22 تاثیر ۶ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و چابکی بازیکنان فوتبال دختر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
23 تاثیر ارتفاع نیمکت بر خستگی عضلانی، عضلات راست کننده ستون فقرات کمری و مالتی فیدیوس دانش آموزان به هنگام نشستن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
24 تاثیر تمرینات اتاگو بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
25 تاثیر فوری اسپری های سرد کننده بر ثبات پاسچرال ورزشکاران فوتبالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
26 تاثیر فوری اسپری های سرکننده بر حس عمقی مفصل زانوی ورزشکاران فوتبالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
27 تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM (آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
28 تاثیر یک دوره بازی منتخب بر بهبود تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توانذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
29 تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی ویژه روی سطح پایدار و ناپایدار و ماندگاری اثر آن بر تعادل عملکردی و ترس از سقوط در سالمندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
30 تاثیر یک دوره تمرینات اگزرگیم بر تعادل ایستا پسران طیف اوتیسم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی
31 مطالعه ارتباط بین حداکثر پرش عمودی و رکورد دروزنه برداران نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
32 مطالعه ارتباط بین حداکثر پرش عمودی، ویژگی های آنتروپومتری و رکورد در وزنه برداران نخبه کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
33 مطالعه ارتباط میان برخی از ابعاد آنتروپومتریکی منتخب با ناهنجاری های وضعیتی دو گروه از ورزشکاران راکتی: اسکواش و تنیس خاکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
34 مطالعه ارتباط میان برخی از ابعاد آنتروپومتریکی منتخب با ناهنجاری های وضعیتی دو گروه از ورزشکاران راکتی: اسکواش و تنیس روی میز. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
35 مطالعه برخی پارامترهای قلبی - عروقی و تنفسی در دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتیهای با اوزان مختلف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
36 مطالعه ریتم اسکاپولوهومرال در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
37 مطالعه هزینه های مالی مستقیم و غیرمستقیم آسیب های ورزشی در فوتبالیستهای لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
38 مقایسه آسیب های بازیکنان زن فوتبال و فوتسال لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
39 مقایسه آمادگی جسمانی دختران کم توان ذهنی ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
40 مقایسه اوج والگوس زانو با فرود در جهات مختلف زنان ورزشکار بدون نقص والگوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
41 مقایسه تاثیر تمرینات دیستال و پروکسیمال زانو بر درد و عملکرد در بیماران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
42 مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف نشستن بر عملکرد ریوی و انرژی مصرفی دانش آموزان هنگام استفاده از میز و نیمکت های رایج در مدارس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
43 مقایسه تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار(استان قزوین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
44 مقایسه شیوع نقص تنه در میان ورزشکاران حرفه ای تنیس روی میز، دوچرخه سواری و شنا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
45 مقایسه علائم سندرم متعاقب فلج اطفال در افراد با سابقه بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
46 مقایسه فرود از داخل و خارج بر روی برخی پارامترهای آسیب رباط صلیبی قدامیACL (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
47 مقایسه کیفیت زندگی دختران کم توان ذهنی ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
48 مقایسه نیمرخ ساختاری ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
49 مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات ورزشکاران پرورش اندام با افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی