دکتر محمد اورکی

دکتر محمد اورکی دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر محمد اورکی

Dr. Mohammad Oraki

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" بر تنظیم شناختی هیجان و نگرانی از تصویر بدن زنان مبتلا به پرخوری روانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر مهارت های عصب روانشناختی و نشانگان رفتاری(کمبود توجه و تکانشگری) کودکان دارای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی براساس مدل مایکنبام (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط برمیزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 اثربخشی برنامه لیدکامب بر کاهش شدت لکنت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 12، شماره: 4
5 اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی و انتزاع وابستگان به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 3
6 اثربخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS)بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به اختلال استرس پس آسیبی(PTSD) (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 11
7 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
8 اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تحمل پریشانی و شدت وسواس فکری عملی در بیماران وسواس (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 6
9 اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقتی بر کمال گرایی و سبک های دلبستگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 37
10 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، سرمایه های روان شناختی و پردازش هیجانی زنان مبتلابه سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 3
11 الگوی ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجانی با تحمل پریشانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان: نقش واسطه‌ای راهبرد‌های مقابله (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 24
12 Predicting Executive Functions And Quality Of Life Based On Psychological Well-being With Regard To The personality Traits Of The Elderly With Sleep Disorders (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 9، شماره: 2
13 The Effectiveness of Acceptance-commitment Therapy and Emotion Regulation Training on Impulsivity and Distress Tolerance in People with a History of Drug Addiction (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی، اضطراب، استرس و دردهای شکمی بیماران مبتلا به دردهای شکمی روان تنی مزمن (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 6
15 بررسی اثربخشی شن بازی درمانی بر توجه انتخابی دانش ­آموزان پسر ۸-۱۱ ساله با نارسایی ویژه در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 1
16 بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری و شدت بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی‌رفتاری مبتنی برآموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران تحت جراحی عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 7، شماره: 3
18 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و میزان استرس با اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی نقش بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 3
20 پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبک های تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
21 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 1
22 تاثیر افشای هیجانی نوشتاری در پرخاشگری و زودانگیختگی و دشواری تنظیم هیجانی نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
23 تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 14
24 تاثیر بازی های ویدیویی کنشی (اکشن) بر توجه انتخابی بینایی کودکان نارساخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 0
25 تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 15
26 تاثیر تحریک نورون های آینه ای بر تشخیص هیجان چشم در بزرگسالان بیش فعال (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 18
27 تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
28 تاثیر رفتاردرمانی شناختی بر نشانه های افسردگی و اضطراب بیماران دچار سکته قلبی (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 4
29 تاثیر نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم وسواس فکری عملی: مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 2
30 تدوین یک برنامه توان بخشی شناختی و بررسی تاثیر آن بر عملکردهای شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی با آلزایمر خفیف (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 4
31 تعیین میزان رفتار درمانی دیالکتیک بر افزایش تمایزیافتگی خویشتن در زنان مبتلا به همبودی اختلالات شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
32 رابطه سیستم های مغزی بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) با سبک های تصمیم گیری: نقش تعدیل کننده دست برتری (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 2
33 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت تمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
34 مدل یابی رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی با حل مسئله ناکارآمد در افراد مبتلا به افسردگی اساسی: نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرآ (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 12
35 مروری بر اثرات عصبی و شناختی کووید – ۱۹ (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 19
36 مقایسه اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 7
37 مقایسه اثربخشی تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با نوروفیدبک بر حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده در افراد مبتلا به دیابت تیپ ۲ (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 4
38 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و توانایی های شناختی زنان مبتلا به بی خوابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
39 مقایسه اثربخشی درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی و شناختی-رفتاری بر اجتناب تجربی زنان مبتلا به بی خوابی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 3
40 مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی فعال و بازی درمانی بر مهارت اجتماعی و تماس چشمی کودکان پسر مبتلا به اوتیسم سطح۲ (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 3
41 مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمهای(tms)بر کارکردهای اجرایی، حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 6، شماره: 3
42 مقایسه خودراهبری، نوجویی و سایر ویژگی های شخصیتی با بهبودی و بازگشت به مصرف مواد مخدر و سلامت روان گروهی از درمانجویان وابسته به مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
43 مقایسه رضایت شغلی سلامت روانی آموزگاران مدارس استشنایی و مدارس عادی مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 11
44 مقایسه مولفه N۱۷۰ در شناسایی هیجان چهره در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه (ADHD) و بزرگسالان بدون اختلال بیش فعالی/ نقص توجه (ADHD) با استفاده از روش ثبت پتانسیل های وابسته به رخداد (ERP) (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 8، شماره: 2
45 نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در رابطه بین نشخوار ذهنی و نقص در کارکردهای اجرایی با حل مساله ناکارآمد در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر نشخوار فکری و نگرش های ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
2 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود ابعاد کنشوری جنسی و افزایش خودکارآمدی جنسی زوجین (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
3 اثر بخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری و نگرش های ناکارآمد زنان باردار مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
4 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر امید به زندگی کودکان اضطرابی 9 تا 12 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
5 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی بر تاب آوری و اضطراب کودکان اضطرابی 9 تا 12 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
6 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک بیماری در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
7 بررسی اثربخشی تحریک مغزی با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه (tDCS) در ناحیه کرتکس پره فرونتال خلفی-جانبی مغز(DLPFC) بر میزان کنترل ولع مصرف مواد در بیماران وابسته به مت آمفتامین(شیشه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
8 بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
9 بررسی اثربخشی موسیقی درمانی روی تماس چشمی کودکان پسر اتیسم سطح 2 (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
10 بررسی اعتبار، روایی و نرم یابی تست فراشناخت خواندن و درک مطلب سوانسون Swanson (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
11 بررسی رابطه بین ابتلا به وجود نشانه های بیش فعالی/ کمبود توجه با رفتارهای پرخطر و خودآسیب رسان در نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
12 پیش بینی رضایت زناشویی ابا استفاده از سبک دلبستگی ومشاوره قبل از ازدواج بر مبنای آینده پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
13 پیش بینی رضایت زناشویی با استفاده از سبک دلبستگی ومشاوره قبل از ازدواج بر مبنای آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
14 پیش بینی رضایت زناشویی با استفاده از سبک دلبستگی ومشاوره قبل از ازدواج بر مبنای آینده پژوهی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
15 پیش بینی سازگاری زناشویی معلمین متأهل بر اساس الگوهای ارتباطی، تمایزیافتگی و مسئولیت پذیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
16 تاثیر تمرین های پاول بر حافظه (کاری ومعنایی) کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیروبردر لاین دختر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
17 تاثیر یادگیری زبان دوم بر کارکردهای اجرایی و مهارتهای حل مساله در نوجوانان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 رابطه بین ارضای نیازهای روانی بنیادین با خلاقیت،خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
19 مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی و بازی درمانی بر تماس چشمی کودکان پسر اتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
20 مقایسه سبکهای دلبستگی وکیفیت زندگی در نوجوانان بزهکار و عادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
21 نقش اختلال بیش فعالی/کمبود توجه در گرایش نوجوانان بزهکار به رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی