دکتر امید مجد

دکتر امید مجد عضوهیات علمی دانشگاه تهران

دکتر امید مجد

Dr. Omid majd

عضوهیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آواشناسی و صرف و نحو گویش نیشابوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 2
2 بررسی انتسابِ اشعار در جُنگ اسکندر میرزای تیموری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 46
3 بررسی ظرافت های خاص و نوآوری های سعدی در ایهام (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 3
4 تحلیل محتوایی و بلاغی مثنوی‌های «سرداران شهید دفاع مقدس» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
5 تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهواره غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 3
6 تغییر ساختارهای لغت سازی و اصطلاح یابی از قرن چهارم تا هفتم با تکیه بر شاهنامه (دفتر سوم) و بوستان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 55
7 تنوع وجه شبه عنصر اصلی پویایی تشبیهات سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 3
8 خسرو فرشیدورد و ادبیات پایداری معاصر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
9 دو تحلیل تازه از ساختمان صفات در زبان فارسی با توجه به: ۱. پسران وزیر ناقص عقل (اسم مرکب + صفت) ۲. تای تانیث (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 47
10 روش های اقناع مخاطب در گلستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
11 روش های ساخت لغات و اصطلاحات علمی در زبان انگلیسی و تطبیق آن با ترجمه های فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 5
12 فرضیه ای تازه درباره مهم‎ترین عوامل تاثیرگذار بر متون ادبی (ویژگی‎های شاهکارها) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 4
13 مروری بر تئاتر دفاع‎مقدس و تئاترمقاومت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
14 میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 2، شماره: 1
15 نخستین سطح از نیاز دانشجویان خارجی به دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 6، شماره: 18
16 نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 2
17 نقد چهل لغت ترجمه شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی همراه با ارائه ی پیشنهادهای جدید و روشهای اصلاحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 13
18 نگاهی تازه به تشبیه تفضیل (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روانشناختی نماد رنگ در شعر بیدل دهلوی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
2 بررسی مفهوم حقوق بشر در اشعار سیمین بهبهانی و سهراب سپهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
3 دو مبحث فشرده درباره «درست و غلط» و «املا» (دریافت مقاله) الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی
4 کاردکرد روانشناختی رنگ سرخ در خمسه نظامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
5 واکاوی مفهوم »آرامش« در آثار عطار نیشابوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت