دکتر مهدی کرامت جهرمی

دکتر مهدی کرامت جهرمی دانشگاه شیراز

دکتر مهدی کرامت جهرمی

Dr. Mahdi Keramat-Jahromi

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
2 مطالعه و شبیه سازی سینتیک خشک شدن ورقه های خرما در یک خشک کن ترکیبی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
3 مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج قنبری و شاهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی یک سامانه ماشین بویایی در تفکیک و طبقه بندی غلظت های مختلف بخارات الکلی)مطالعه موردی: اتانول، متانول و بوتانول( (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی خرما (رقم گیوونی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
3 اندازه گیری سختی و مقاومت فیبر تنه درخت خرما نسبت به ضربه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
4 تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
5 طبقه بندی ابعادی ارقام مختلف خرما به روش ماشین بینایی جهت طراحی فنجانک در ماشین های هسته گیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
6 طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه آزمایشگاهی جداکننده سیکلونی برای جداسازی سنگ ریزه از کاه گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
7 مروری بر کاربرد یادگیری ماشین در طبقه بندی ارقا م خرما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
8 مروری بر کاربردهای پردازش تصو یر در مطالعات نخلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
9 مطالعه تغییرات ویژگی های مربوط به شکل و اندازه ورقه های نازک میوه خارک در یک خشک کن هیبریدی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفتی مجهز به سامانه پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران