دکتر هدایت الله تقی زاده

دکتر هدایت الله تقی زاده استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر هدایت الله تقی زاده

Dr. Hedayatollah Taghizadeh

استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه درسی رشته «آموزش زبان عربی» مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 3
2 آسیب شناسی مهارت خوانداری کتاب های عربی دوره اول متوسطه (مطالعه موردی مدرسه دخترانه سیزده آبان شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 6، شماره: 18
3 اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
4 بررسی روابط بینامتنی در «مجنون لیلی» احمد شوقی و «لیلی و مجنون» ابوالفرج اصفهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 38
5 بررسی طرح واره تصویری سوره یوسف (ع) بر مبنای نظریه زبان شناسی شناختی جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
6 رویکرد نوین میان رشته ای در حوزه یادگیری و آموزش زبان عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 15
7 ریخت شناسی ادبیات داستانی و عناصر و انواع آن در ادبیات عرب (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 14
8 مقایسه تحلیلی– تطبیقی مجموعۀ داستانی «کان‌ماکان» میخائیل نعیمه و «یکی بودیکی نبود» جمال‌زاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 22
9 ملاک های تحلیل و سازماندهی محتوا در آموزش زبان عربی (مطالعه موردی: کتاب عربی دهم غیرانسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 6، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سویه های فرهنگی کتاب های درسی عربی (با تاکید بر تصاویر کتب مقطع متوسطه ی دوم) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 مولفه های پایداری در شعر جابر محمد جابری؛ شاعر معاصر عراقی و ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی