دکتر سیدعلی خالقی نژاد

دکتر سیدعلی خالقی نژاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکتر سیدعلی خالقی نژاد

Dr. SeyedAli KhaleghiNejad

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاریخ برنامه درسی آموزش عمومی دوره کارشناسی در ایران: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
2 جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی؛ مطالعه موردی: آثار داستانی جما لزاده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
3 ساختارعامیل مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
4 طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه ای به دانش آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
5 نقد دیدگاه پدیدارشناسی در برنامه درسی با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 24
6 نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
7 نگاهی به تجربیات آموزشی در پیوستاری چندوجهی: چگونه برنامه درسی کسب شده را ارزشیابی کنیم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی عملکرد معلمان مقاطع ابتدائی و متوسطه براساس مدل چهارچوبی برای آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 بررسی رابطه مدیریت الکترونیک منابع انسانی و عملکرد کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 نقد مبانی تربیتی پست مدرنیسم با تاکید بر نگاه دینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
5 نقدی بر سیاست های اصلی دوره ی پیش دبستانی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان