دکتر سیدعلی خالقی نژاد

دکتر سیدعلی خالقی نژاد

دکتر سیدعلی خالقی نژاد

Dr. SeyedAli KhaleghiNejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاریخ برنامه درسی آموزش عمومی دوره کارشناسی در ایران: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
2 جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی؛ مطالعه موردی: آثار داستانی جما لزاده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 18
3 ساختارعامیل مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 2، شماره: 5
4 طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه ای به دانش آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
5 طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه ای به دانش آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
6 نقد دیدگاه پدیدارشناسی در برنامه درسی با شاخص های مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 24
7 نقددیدگاه پست مدرنیسم در برنامه درسی با شاخصهای مبانی فلسفی تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
8 نگاهی به تجربیات آموزشی در پیوستاری چندوجهی: چگونه برنامه درسی کسب شده را ارزشیابی کنیم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی عملکرد معلمان مقاطع ابتدائی و متوسطه براساس مدل چهارچوبی برای آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 بررسی رابطه مدیریت الکترونیک منابع انسانی و عملکرد کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 بررسی رابطه مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
4 نقد مبانی تربیتی پست مدرنیسم با تاکید بر نگاه دینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
5 نقدی بر سیاست های اصلی دوره ی پیش دبستانی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان