خانم نیره سادات میر محمدی

نیره سادات میر محمدی دانشگاه تهران

خانم نیره سادات میر محمدی

Nayyereh Sadat Mirmohammadi

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نیره سادات میر محمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین