دکتر حسن حدادپور

دکتر حسن حدادپور استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسن حدادپور

Dr. Hassan Haddadpour

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.