دکتر کریم مظاهری

دکتر کریم مظاهری استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

دکتر کریم مظاهری

Dr. Karim Mazaheri

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.