دکتر علیرضا جهانگیریان

دکتر علیرضا جهانگیریان استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا جهانگیریان

Dr. Alireza Jahangirian

استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.