دکتر حمیدرضا زارعی

دکتر حمیدرضا زارعی دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر حمیدرضا زارعی

Dr. Hamidreza Zarei

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.