دکتر حسن عیسوند

دکتر حسن عیسوند دانشیار مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر حسن عیسوند

Dr. Hassan Isvand

دانشیار مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.