دکتر ابوالقاسم نقاش

دکتر ابوالقاسم نقاش دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ابوالقاسم نقاش

Dr. Abolghasem Naghash

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.