دکتر مهناز بزمی

دکتر مهناز بزمی ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد

دکتر مهناز بزمی

Dr. mahnaz Bazmi

ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.