دکتر مژگان سپاه منصور

دکتر مژگان سپاه منصور استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر مژگان سپاه منصور

Dr. Mojgan Sepahmansour

استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Effect of Gratitude on Happiness and Well Being (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 2
2 آزمون مدل سرمایه گذاری راسبالت، (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی)، بر روی زنان در شرف طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
3 اثر بخشی آموزش یادگیری اجتماعی – هیجانی بر اهمال کاری تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 62
4 اثر بخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر بازداری رفتاری در تیپ شخصیتی A و فعال سازی رفتاری در تیپ شخصیتی B (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 12
5 اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 10
6 اثر بخشی مهارتآموزی گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دختران پرخاشگر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
7 اثربخشی آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی بر جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 11، شماره: 20
8 اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان در نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 63
9 اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر استفاده مشکل زا از اینترنت، رفتارهای انحرافی و روابط با همسالان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
10 اثربخشی آموزش صلح بر روابط بین فردی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
11 اثربخشی آموزش صلح برشایستگی تحصیلی و جهت گیری مثبت دانش آموزان نسبت به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
12 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر قدرت ایگو، خلق وخو و افکار خودکشی در دختران و پسران اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 4
13 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
14 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب پنهان، اضطراب آشکار و فشار خون در بیماران کرونری قلبی با فشار خون بالا (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 1
15 اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران زن کرونری قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
16 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری تصویر بدنی و کنترل عواطف در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
17 اثربخشی مهارت‌آموزی گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دختران افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
18 ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 15
19 ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت های حرفه ای استثنایی و مدارس راهنمایی عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
20 ارزیابی و مقایسه اثربخشی کاپیتان لاگ و نوروفیدبک بر بازداری پاسخ و اندوزش حافظه فعال در دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 3
21 Comparing the Effectiveness of Reality Therapy and Emotion-Focused Therapy on the Symptoms of Love Trauma in women with Love Failure (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 4، شماره: 3
22 Development and Validation of Emotion Regulation Strategies in Germophobia Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
23 Examining the Mediating Role of Self-compassion Between Communication Skills and Emotional Expression With the Empathy of Divorce Applicants (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
24 Providing a Model for Explaining the Impact of Achievement Goals, Social Comparison, Cognitive-Emotional Trust, and mismatch between effort and reward on student cheating behavior (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 8
25 Structural Model of Students' Academic Motivation based on the Teacher-Student Relationship, School Attachment, and Metacognitive Awareness through Self-Mediation (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 2
26 پیش بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس شخصیت جامعه پسند و واکنش روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 44
27 پیش بینی خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی براساس خلاقیت و سبک های تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
28 پیش بینی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس کانون کنترل سلامت و سبکهای دلبستگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 22
29 پیش بینی نگرش به خوردن بر اساس توان حل مساله اجتماعی و تنظیم هیجانی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 24
30 پیش بینی ویژگی های شخصیت خودشیفته بر اساس سبک های دلبستگی و باورهای تربیتی والدین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 3
31 تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
32 تاثیر آموزش زوج درمانی هیجان محور بر انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
33 تبیین رابطه بین خلاقیت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
34 تدوین برنامه آموزش ضرب المثل انگلیسی مبتنی بر کاریکاتور و اثربخشی آن بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
35 تدوین برنامه آموزش ضرب المثل های انگلیسی مبتنی برکاریکاتور و اثربخشی آن بر اضطراب و جهت گیری یادگیری زبان دوم در یادگیرندگان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 3
36 تدوین مدل ثبات رابطه زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
37 تعیین رابطه کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 23
38 تفاوت نسل ها و ویژگی روانی اجتماعی نسل Z (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
39 چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 22
40 رابطه باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک خویشتن در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
41 رابطه بین رگه های شخصیتی و رفتارهای تحصیلی غیراخلاقی: نقش واسطه ای فرایندهای ارزیابی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
42 رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 4، شماره: 14
43 رابطه تاب آوری تحصیلی و ارزیابی های شناختی با خودناتوان سازی تحصیلی: نقش واسطه ای هیجان‎های پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
44 رابطه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و بهزیستی معنوی با خودکارآمدی شغلی پرستاران بخش های کرونا (دریافت مقاله) مجله سلامت معنوی دوره: 2، شماره: 3
45 رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
46 رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
47 مادی‎گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‎شده، حرمت خود و سبک‎های تصمیم‎گیری در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 53
48 مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 25
49 مدل ساختاری کیفیت زندگی در بیماران دیابت نوع دو بر اساس باورهای سلامت و خودکارآمدی با میانجیگری رفتارهای خودمدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 8، شماره: 4
50 مدل یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک های هویت: نقش واسطه‎ای ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 58
51 مدل یابی سازگاری اجتماعی بر اساس باور های فراشناختی با میانجی گری بعد تعهد در هویت دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
52 مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی گری ناگویی خلقی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
53 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
54 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
55 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی بر نشخوارفکری و علایم افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 21
56 مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه ای (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
57 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر انعطاف پذیری تصویر ذهنی از بدن و تکانشگری در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
58 مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی بر دلزدگی و انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 1
59 مقایسه استرس ادراک شده و خودناتوان سازی پرستاران در نوبت های کاری مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
60 مقایسه بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 4
61 مقایسه سرسختی سلامت و امید به زندگی در بیماران مبتلا به دیابت و سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 8، شماره: 31
62 مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 24
63 نقش تربیت ارزش های اخلاقی بر تجلی کمالات انسان از منظر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 12، شماره: 47
64 نقش سلامت اجتماعی بر سلامت جسمانی و روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
65 نقش میانجی تعارض معلم- شاگرد در رابطه بین مسولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 28
66 نقش میانجی فرسودگی زناشویی در رابطه ساختاری پایداری روانی و سالم زیستی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 67، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت ارتباط بدون خشونت بر تعارض والد – فرزند در دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
2 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی و تاب آوری بر اشتیاق کاری، تعهد سازمانی و شادکامی مدیران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
3 اثربخشی برنامه های آموزش فلسلفه ذهن آگاهی زنان شرکت کننده در همایش دیدن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
4 ارزیابی هوش هیجانی در افراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی و افراد عادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
5 بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
6 پیش بینی ادراک خطر رانندگی بر اساس سبک های رانندگی و تاب آوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
7 پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
8 پیش بینی سبک های حل تعارض و باورهای غیر منطقی با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
9 تاثیرآموزش صلح بربهبود روابط بین فردی در دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
10 تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
11 تعیین رابطه اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
12 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
13 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
14 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات برهوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
15 مقایسه استرس شغلی و خود کار آمدی شغلی معلمان در نوبت های کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 نقش فعالیتهای فوق برنامه درتوسعه آموزش صلح در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی