دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد

دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد

Dr. Behrang Esmaeilishad

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.