سیدمحسن میرسندسی

 سیدمحسن میرسندسی

سیدمحسن میرسندسی

SeyedMohsen MirSondosi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت و زمینه های مصونیت فرهنگی در بین جوانان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 80
2 تحلیل محتوای کیفی مضامین اجتماعی در سوره حجرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 27، شماره: 102
3 درآمدی بر مصادیق و شاخص های گروه های مرجع در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 46، شماره: 1
4 عوامل مٶثر بر هنجارسازی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 32
5 موانع پایبندی به هنجارها از نگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 24، شماره: 90
6 هنر داستان گویی در تبلیغ دینی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 3، شماره: 6