دکتر اعظم مختاری

دکتر اعظم مختاری دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر اعظم مختاری

Dr. Azam Mokhtari

دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of the Effect of a Number of Commercial Disinfectants on Pseudomonas aeruginosa Isolates Obtained from Human Infection Cases (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 Evaluation of The Effects of Allium Jesdianum Bacterial Endophytes on Some Bacterial and Fungal Pathogens (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 3
3 Hematological and biochemical evaluation of goats naturally infected with contagious ecthyma (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 Isolation of bacteriophages affecting Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
5 Molecular and Immunological Investigation of Canine Distemper Virus (CDV) and Its Co- Infection with Canine Parainfluenza Virus Type 2 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
6 Serum biochemical and oxidative status in Holstein cattle affected with foot and mouth disease (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
7 جستجوی ژنومی بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدوفیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط‌جنین گوسفندان با یک روش طراحی شده PCR چندگانه (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 15، شماره: 2
8 طراحی و تولید رده سلولی بیان کننده ژن های 5'UTR و NS3 از عامل اسهال ویروسی گاوها (BVDV) به منظور ارزیابی کارایی روش های درمانی علیه این ویروس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
9 کلونینگ قطعات ژنی NS۳ و ۵’UTR از عامل اسهال ویروسی گاوها در پلاسمید لنتی ویروسیpWPI- linker B (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
10 مطالعه سرمی و مولکولی میزان شیوع ویروس نقصان ایمنی گاو (BIV) در گاوداری های ا ستان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت غذایی در ایران: راهکارها و موانع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
2 Design of shRNAs against Yaba monkey tumor virus byinsulin metalloprotease-like protein gene (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Designing a RNAi- based treatment for Infectious Pancreatic Necrosis virus (IPN) (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
4 Designing as an antiviral approach against Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
5 Designing shRNA molecules targeting polymerase gene as a gene therapy tool against West Nile virus (WN) (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
6 Designing shRNA molecules targeting UL-25 gene as a gene therapy tool against BHV-1 virus (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
7 Designing shRNA Targeting ۲۰۱۹-novel Coronavirus RdRPs Gene as a Potential Gene Therapy Tool Using Computational Pattern (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
8 Designing shRNA Targeting West Nile virus NS۳ Gene as aPotential Gene Therapy Tool Using Computational Pattern (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 GENOMIC DETECTION OF CHICKEN ANEMIA VIRUS IN LAYING HENS IN ISFAHAN PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 In silico Design of shRNAs against Crimean-Congohemorrhagic fever virus RdRPs gene (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 Lentiviral gene vector transformation in Escherichia coliderived DH۵α, JM۱۰۹ and Stbl۴ cells (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
12 PREVALENCE OF MYCOPLASMA HOMINIS AND UREAPLASMA UREALYTICUM INFECTIONS IN PATIENTS REFERRED TO SHAHID MOTAHARI HOSPITAL IN URMIA BY PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
13 برر سی فراوانی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در مراجعه کنندگان به بیمارستان الزهرایاصفهان با استفاده از روش PCR (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی
14 بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه های غیرکارخانه ای عرضه شده در شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
15 بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه های غیرکارخانه ای عرضه شده در شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
16 بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه های غیرکارخانه ای عرضه شده در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
17 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی سیر بر روی ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
18 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی مورد (Myrtus communis) علیه ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره اتانولی سیر بر روی ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره اتانولی سیر بر روی ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
21 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره اتانولی مورد (Myrtus communis) علیه ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 بررسی اثر ضد ویروسی عصاره متانولی مورد (Myrtus communis) علیه ویروس VZV با استفاده از روش کشت سلولی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 بررسی اثر ضدویروسی عصاره اتانولی سرخارگل در کنترل ویروس VZV (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی اثر ضدویروسی عصاره متانولی سرخارگل در کنترل ویروسVZV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
25 بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی میزان شیوع سالمونلا در مرغداری های اطراف اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
27 جستجوی ژنومی توکسوپلاسما گوندی و نئوسپورا کانینوم در جنین های سقط شده گوسفند در استانهای منتخب ایران به روش PCR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
28 جستجوی ژنومی لپتوسپیرا اینتروگانس در جنین های سقط شده گوسفند در استان های منتخب ایران به روش PCR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
29 مطالعه اثر ضد ویروسی عصاره متانولی نعناع فلفلی (Mentha piperita) در کنترل ویروس VZV در سیستم کشت سلول (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 مطالعه اثر ضد ویروسی عصاره متانولی نعناع فلفلی (Mentha piperita) علیه ویروس HSV-۱ در سیستم کشت سلول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
31 مطالعه میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستا های اطراف شاهین شهر و میمه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی