دکتر محمدرضا مرادی

دکتر محمدرضا مرادی استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدرضا مرادی

Dr. Mohammadreza Moradi

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر ۱۲ هفته تمرینات ترکیبی (حرکت درمانی و تای ماساژ) بر میزان عارضه کایفوزپشتی دانش آموزان پسر دارای هایپرکایفوزیس وضعیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 4
2 تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدا برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری منتج به اعتماد برند در صنعت ورزش (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 1
3 تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
4 تاثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا تمرینات موضعی بر اساس تئوری کندال عارضه کایفوز وضعیتی دانش آموزان را کاهش می دهد؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
2 اثربخشی یک دوره آموزش تابآوری بر استرس مربیان والیبال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 ارائه مدل زیرساخت فناوری اطلاعات وموفقیت مدیریت دانش دردانشکده های تربیت بدنی دانشگاه ازاداسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
4 ارائه مدل فرهنگ سازمانی و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
5 ارتباط سواد سلامت با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی در مردان میانسال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با رفتار های شهروندی سازمانی کارشناسان تربیت بدنی و فوق برنامه سازمان بهزیستی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
7 بررسی انگیزهها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وارائه راهکار برای توسعه آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
8 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با سلامت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 بررسی رابطه بین هویت ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه-های شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
10 تاثیر 12 هفته تمرین ترکیبی(تای ماساژ و حرکت درمانی)بر میزان عارضه کایفوز وضعیتی دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
11 تاثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
12 تاثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان پوسچر ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر هشت هفته تمرین اصلاحی منتخب بر میزان عارضه ی لوردوز کمری دختران دانش آموز 15-13 سال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 تاثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیغیت خدمت و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال سپاهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
15 رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
16 رابطه بین میزان مشارکت ورزشی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
17 رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمند سازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
19 رابطه بین همزادپنداری تیمی با قصد حضور مجدد هواداران (مطالعه موردی: باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
20 رابطه ظرفیت تغییرسازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
21 رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با همزادپنداری تیمی هواداران (مطالعه موردی:باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
22 رابطه هوش سازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
23 شناسایی، اولویت بندی و مقایسه ی عوامل انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر های بروجن و لردگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
24 شناسایی، اولویت بندی و مقایسه ی عوامل انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرهای بروجن و لردگان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
25 مقایسه تاثیر 2 روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علائم بیماران سالمند مبتلا به استئوارتریت زانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش